Conversatie beginnen

2018 - Releasenotes november, week 48 (versie 4.50.0)

Deze week worden er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura. Hieronder kunt u lezen welke aanpassingen dit zijn.

Uw Incura versienummer staat vermeld op het Incura dashboard, rechtsonder.

Incura GGZ

Bewaken van normatieve uurtarieven (BGGZ en SGGZ)
Een aantal verzekeraars stelt in zijn contracten voorwaarden aan het ‘normatief uurtarief’, een normgetal waarbij de waarde van de geleverde BGGZ- of SGGZ-producten wordt verdeeld over de bijbehorende tijdsbesteding in uren. Met andere woorden: het normatief uurtarief geeft het gemiddelde gefactureerde bedrag per uur (factureerbare) tijdsbesteding.

De geldende normtarieven kunt u invoeren bij de stamgegevens van een concern, waar u ook de contracten met bijbehorende omzetplafonds vindt. Ga hiervoor vanaf het Dashboard naar Stamgegevens -> Relaties -> Concerns.


Het Incura-overzicht ‘Omzet t.o.v. omzetplafond’ is uitgebreid om de informatie over normatieve uurtarieven weer te geven. De volgende kolommen zijn toegevoegd, eenmaal voor BGGZ en eenmaal voor SGGZ:

  1. De gerealiseerde minuten, ofwel: het aantal minuten binnen een gefactureerd traject
  2. Het normatieve uurtarief dat in de stamgegevens is vastgelegd
  3. Het gerealiseerde uurtarief, dat wordt afgeleid uit de gerealiseerde omzet en de gerealiseerde minuten

NB: momenteel wordt één normtarief voor BGGZ en één normtarief voor SGGZ gehanteerd. In de contracten kan sprake zijn van een nader onderscheid.

Kopiëren van afspraken (JGGZ en andere varianten)
Vanaf Incura versie 4.50.0 is het weer mogelijk om JGGZ-afspraken te kopiëren in de agenda. Sinds de intrede van de separate JGGZ-trajecten is deze functionaliteit tijdelijk uitgeschakeld geweest. Klik met de rechtermuisknop op een afspraak om deze functie te vinden: zie het rode kader in het volgende schermfragment.Tip: als u de Ctrl-toets ingedrukt houdt, en u klikt vervolgens meerdere afspraken aan, dan kunt u een groep afspraken selecteren. Vervolgens kunt u deze groep in 1 actie kopiëren zoals hiervoor beschreven. Dit geldt niet alleen voor JGGZ maar voor alle afspraken die u in de agenda vindt!

Tonen van retourinformatie (JGGZ)
De weergave van de retourinformatie bij JGGZ-facturen heeft enige tijd onterechte signaleringen bevat. Met ingang van deze Incura versie is deze weergave weer op orde.

Tip: sinds 2 november ziet u in de weergave onder ‘Beheer facturen’ direct of de retourinformatie bij een factuur een foutcode bevat! Let hiervoor op de groene vink  of het rode kruis of  op het paperclip-icoon. Dit geldt voor alle facturen, zowel aan gemeenten als aan verzekeraars.

Verzuimfacturen (JGGZ)
Onze handleiding over de Incura agenda beschrijft hoe u een afspraak de status Verzuimd geeft. Daarbij wordt gevraagd of u de verzuimde afspraak in rekening wilt brengen bij de patiënt. Zo ja, dan kan hiervoor in de volgende facturatieronde een factuur worden gegenereerd. Deze manier om verzuimfacturen te maken bestond al voor BGGZ en SGGZ, maar is nu ook voor JGGZ beschikbaar.

Opmerking: om de verzuimfacturen te kunnen aanmaken moet de betreffende prestatiecode zijn ingevuld bij Instellingen -> Praktijkinstellingen -> Facturering!

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen