Conversatie beginnen

2018 – Releasenotes december, week 50/51 (versie 4.51.0)

Deze week en volgende week worden er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura. Hieronder kunt u lezen welke aanpassingen dit zijn.
Uw Incura versienummer staat vermeld op het Incura dashboard, rechtsonder.

Incura Logopedie, Fysiotherapie, Oefentherapie & Ergotherapie

Jaarwerk 2019
De jaarwisseling komt er alweer aan. Incura versie 4.51.0 bevat onderhuids diverse verbeteringen en voorbereidingen voor het jaarwerk 2019. Binnenkort zullen wij u in een apart bericht een overzicht geven van de status! Een specifiek onderwerp is alvast het onderstaande.

Nieuwe prestatiecodes 2019 voor de fysiotherapie
In Incura zijn nieuwe F-prestatiecodes voor de fysiotherapie beschikbaar gesteld voor gebruik in 2019. Voor de oefentherapie, ergotherapie en logopedie zijn de prestatiecodes ongewijzigd ten opzichte van 2018.


Incura GGZ

Registratie van BGGZ en SGGZ trajecten met een start in 2019
Op 23 november 2018 heeft de NZa de codetabellen gepubliceerd voor DBC’s en BGGZ-behandeltrajecten met een start in 2019. U heeft een actuele versie van deze codetabellen nodig om zeker te weten dat uw registratie in 2019 volgens de geldige coderingen verloopt. Inmiddels zijn deze codetabellen in uw Incura-omgeving verwerkt (vanaf versie 4.51.0) en kunt u uw registratie in 2019 gewoon vervolgen. Het valideren en factureren van deze DBC’s en BGGZ-behandeltrajecten wordt half januari 2019 mogelijk gemaakt. NB: het gaat hierbij dus om de DBC’s en behandeltrajecten met een start in 2019, de oudere DBC’s en trajecten blijven we uiteraard volledig ondersteunen!

CBS aanlevering juli t/m december 2018 (JGGZ)
Zorgaanbieders binnen de JGGZ moeten tussen 1 januari en 22 januari 2019 opnieuw hun beleidsinformatie indienen bij het CBS. Incura helpt u zoals gewoonlijk om deze aanlevering eenvoudig uit te voeren. Onze handleiding geeft hierover alle details.

Opmerking: in 2019 zal het niet langer nodig zijn om het veld ‘Perspectief’ aan te leveren. Voor alle episodes die starten in 2019 hoeft u deze waarde dus niet in te vullen! In Incura blijft het veld voorlopig wél bestaan om registratie met terugwerkende kracht te kunnen uitvoeren, of om het veld voor uw eigen doeleinden te gebruiken.Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen