Conversatie beginnen

Hoe kan ik behandelingen crediteren met een jaarwissel ertussen?

Voor het crediteren van behandelingen is het goed om de volgende termen alvast te kennen:

Factuurdatum: elke factuur, debet of credit, heeft een 'factuurdatum' en dat is de datum waarop de omzet in de boekhouding geboekt gaat worden. Deze is instelbaar.
Indiendatum: elke factuur heeft ook een 'indiendatum' en dat is de datum en tijdstip dat u feitelijk de factuur indient. Deze datum is vanzelfsprekend niet aan te passen. 
Omzet: uw gewerkte uren x uw (het) tarief dat u rekent.
Debetfactuur: na het door u gedane werk, ontstaat uw vordering, de tegenprestatie, de verkoopfactuur aan uw relatie (verzekeraar, patiënt of organisatie).
Creditfactuur: het tegenovergestelde van een debet; plus wordt min.

Crediteren en opnieuw indienen van behandelingen met een jaarwissel ertussen
Voorbeeld: in 2019 crediteert u behandelingen die u in 2018 gegeven én gefactureerd heeft.

Als regel geldt dat de 'Creditfactuurdatum' van de creditfactuur dezelfde factuurdatum heeft als de oorspronkelijke debetfactuur.
LET OP: deze regel geldt tot het moment dat het vorige jaar boekhoudkundig is afgesloten (anders gezegd u heeft deze/de boekhouding ingeleverd en de jaarrekening wordt/is opgemaakt).

Als het boekjaar boekhoudkundig is afgesloten wordt de regel: de 'Creditfactuurdatum' ligt in het huidige jaar (of: als men achter loopt in het laatste nog niet afgesloten jaar). In principe dient u daarna de eerder gecrediteerde behandelingen gecorrigeerd opnieuw in en dat doet u door middel van een nieuwe debetfactuur.

Beantwoord dan voor u gaat factureren eerst de vraag "Is het vorig boekjaar boekhoudkundig afgesloten?"
Indien nee; dan maakt u de debetfactuur aan en dient u deze in met factuurdatum in vorig jaar
Indien ja; dan maakt u de debetfactuur aan en dient u deze in met factuurdatum in het huidig jaar.

Bovenstaand andersom gezegd: er wordt niet gemuteerd in een afgesloten boekjaar.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen