Conversatie beginnen

2019 - Releasenotes januari, week 2 (versie 4.52.0)

Deze week worden er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura. Hieronder kunt u lezen welke aanpassingen dit zijn.
Uw Incura versienummer staat vermeld op het Incura dashboard, rechtsonder.

Incura Logopedie, Fysiotherapie, Ergotherapie, Oefentherapie

Jaarwerk 2019
Het jaarwerk 2019 is nu beschikbaar. Nieuw dit jaar is de functie om uw eigen tarieven te kopiëren naar het nieuwe jaar. De handleiding voor het Jaarwerk kunt u hier vinden. En uiteraard organiseren wij ook dit jaar onze gratis webinars voor een eventuele toelichting! Kies uw discipline en meld u aan voor deze webinars: Logo | Fysio | Ergo | OT.

Nieuwe indicatiecodes voor fysiotherapie en oefentherapie
Vanaf 1 januari 2019 kunnen er vijf nieuwe indicatiecodes voor COPD gebruikt worden. Het gaat om indicatiecode 013 t/m 017. U zult deze indicatiecode handmatig in de overeenkomst moeten instellen naar aanleiding van uw gekozen indeling in categorie A t/m D of de indeling die op de verwijzing staat. Indicatiecodes 013 t/m 015 kunnen gebruikt worden voor de eerste behandelperiode en indicatiecode 016 en 017 kunnen gebruikt worden voor het onderhoudsjaar na de eerste behandelperiode. Meer informatie kunt u hier lezen.

Incura GGZ

Stappen voor Jaarwerk Jeugd GGZ
Per 1 januari 2019 heeft u de beschikking over het nieuwe stappenplan voor het Jaarwerk Jeugd GGZ, dat al in de voorgaande releasenotes werd aangekondigd. De jaarwerkstappen voor de Jeugd GGZ zijn nu volledig gescheiden van de stappen voor de Volwassenen GGZ. Graag vestigen we nogmaals uw aandacht op onze handleiding over het Jaarwerk Jeugd GGZ, die vindt u hier. Ook heeft u al ons gratis webinar over deze nieuwe functies kunnen volgen, u kunt zich nog steeds aanmelden voor de webinars die later deze maand plaatsvinden.Stappen voor Jaarwerk Volwassenen GGZ
In Incura v4.52.0 is ook het stappenplan voor het Jaarwerk Volwassenen GGZ (BGGZ en SGGZ) geschikt gemaakt voor de jaarovergang van 2018 naar 2019. Onder andere de NZa-tarieven, UZOVI-gegevens, concernsamenstelling en postcode-informatie zijn voor u bijgewerkt. Indien u gebruik maakt van ‘Buiten GGZ’ tarieven, dan treft u nu ook een functie aan om deze naar het nieuwe jaar te kopiëren. De handleiding voor het Jaarwerk Volwassenen GGZ is volledig herzien, deze kunt u hier vinden. En uiteraard organiseren wij ook dit jaar onze gratis webinars voor een eventuele toelichting!

Validatie en facturatie van DBC’s en BGGZ-trajecten met een start in 2019
De DBC’s en BGGZ-trajecten die in 2019 starten, kunt u met ingang van deze Incura release valideren en factureren. De regelgeving hiervoor, die op 23 november vorig jaar door de NZa is gepubliceerd, is nu in Incura opgenomen. Het registreren van deze trajecten was al eerder mogelijk: in de voorgaande Incura release is gerealiseerd dat registratie per 1 januari volgens de meest actuele codetabellen van de NZa werkt. De registratie, validatie en facturatie van zorgverlening die vóór 2019 is gestart, blijft uiteraard gewoon werken zoals al het geval was.

Kostprijsonderzoek NZa: extra kolom in overzicht ‘Trajecten SGGZ’
Bent u uitgenodigd voor het Kostprijsonderzoek NZa? In dat geval wordt aan u gevraagd om zowel financiële gegevens als zogenaamde ‘profielgegevens’ op te leveren. Het laatstgenoemde onderdeel kunt u met behulp van Incura opleveren. Hiervoor is als laatste actie een kolom met de DBC Prestatiecode toegevoegd aan het overzicht ‘Trajecten SGGZ’.

Wilt u weten hoe u eenvoudig uw profielgegevens voor het Kostprijsonderzoek uit Incura haalt? Met de inloggegevens die u van Sira Consulting heeft ontvangen, vindt u de handleiding die wij hiervoor hebben opgesteld. U kunt contact opnemen met Sira Consulting indien u wel bent uitgenodigd voor het Kostprijsonderzoek NZa maar hiervoor geen inloggegevens heeft ontvangen.

JGGZ: aanvullen van toewijzingsnummers
Sinds de overstap naar het berichtenverkeer volgens standaard iJW2.2, in april 2018, is het gebruik van toewijzingsnummers in de JGGZ in principe verplicht. Om ook oudere toewijzingen te ondersteunen, en omdat niet elke gemeente strikt de standaard volgt, heeft Incura de vrijheid laten bestaan om (handmatig) toewijzingen zonder toewijzingsnummer te registreren. Een aantal gemeenten die eerder het ontbreken van toewijzingsnummers toestond, verscherpt nu alsnog de controles.Om die reden biedt Incura nu de mogelijkheid om met terugwerkende kracht het toewijzingsnummer toe te voegen.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen