Conversatie beginnen

2019 - Releasenotes april, week 14 ( versie 4.58.0)

Er zijn diverse aanpassingen gedaan in Incura. Hieronder kunt u zien welke aanpassingen dit zijn.
Uw Incura versienummer vindt in het dashboard rechtsonder.

Jeugd GGZ: Incura is klaar voor iJW2.3!

Op 1 april om 13:15 uur eindigt de ‘freeze-periode’ voor het JW-berichtenverkeer. Volgens het landelijke draaiboek gebeurt dit om 13:00 uur, wij geven alle functies in Incura dus kort daarna vrij.

Vanaf versie 4.58.0 hanteert Incura de nieuwe versie van de Jeugdwet-informatiestandaard, ofwel iJW2.3. Voor ons betekent dit dat alle betrokken berichten zijn aangepast en getest, in samenwerking met VECOZO en een gemeente. U merkt daar in principe weinig van. Toch zijn er twee veranderingen waar we graag uw aandacht op vestigen.

1. De ‘Productcode (toewijzing)’ en de ‘Productcode (aanvullend)’

De nieuwe standaard iJW2.3 maakt een duidelijk onderscheid tussen enerzijds de productcode die door de gemeente wordt toegewezen en anderzijds de productcode die u factureert. Deze productcodes kunnen verschillen, zeker als de toewijzing in het geheel geen productcode bevat (de zogenaamde ‘aspecifieke’ toewijzingen). Omdat voor facturatie zeker een productcode nodig is, betekent de laatste situatie dat er zeker een aanvullende productcode bekend moet zijn.

Op het productscherm zijn de oude velden ‘Productcode’ en ‘Afwijkende productcode’ vervangen door de ‘Productcode (toewijzing)’ en de ‘Productcode (aanvullend)’:

 • Productcode (toewijzing): dit is letterlijk de productcode zoals deze in de toewijzing Twee belangrijke opmerkingen:
  1. dit veld kan ook leeg zijn (bij de genoemde aspecifieke toewijzingen)
  2. dit is altijd de productcode die u doorgeeft in het Start- en Stopbericht, ook als het veld leeg is! 
 • Productcode (aanvullend): wijkt de productcode die u gaat factureren af van de toegewezen productcode? Dan kunt u de productcode voor facturatie hier invullen. Is er geen verschil tussen de productcode in de toewijzing en degene die op de factuur moet verschijnen? Dan hoeft u dit veld NIET in te vullen, maar wordt automatisch de toegewezen productcode gebruikt!


Opmerkingen:

 • past u gedifferentieerde tarieven (tarieven naar functiegroep) toe? In dat geval blijft u de productcodes vastleggen zoals u gewend bent. Deze werkwijze heeft voorrang boven de aanvullende productcode!
 • ontvangt u aspecifieke toewijzingen? In die gevallen dient u zeker de aanvullende productcode in te vullen.

  2. De stamgegevens van de productcode bepalen altijd de eenheid op de factuur

Eerst een korte inleiding: een van de keuzes die u tegen kunt komen in de facturatie van de JGGZ gaat over de eenheid waarin u een bepaalde productcode factureert. Gebeurt dat in minuten, uren, dagdelen, stuks of wellicht euro’s? NB: de eenheid Euro’s is nieuw in iJW2.3 en vervangt in principe de eenheid Tijdsonafhankelijk.

Voorheen werd de eenheid voor facturatie afgeleid uit 2 zaken:

 • De eenheid die u voor de betreffende productcode had ingesteld.
 • De eenheid waarin u een specifieke toewijzing ontving.

Helaas was het in de oude werkwijze niet eenvoudig mogelijk om af te wijken van de iJW-standaard, toch bleek het soms wel noodzakelijk om flexibeler te zijn. Om die reden geldt er vanaf Incura-versie 4.58.0 nog maar een enkele regel:

-> de eenheid die u vastlegt in de stamgegevens van de productcode, is altijd de eenheid waarin de factuur aangemaakt wordt!

Graag nog uw aandacht voor een aantal belangrijke opmerkingen hierover:

 • de gebruikte eenheid is gerelateerd aan het gebruik van een inspannings- of outputgerichte bekostiging. Bij het invullen van de stamgegevens voor de productcode verschijnen de mogelijke keuzes voor eenheid afhankelijk van de facturatiewijze die u kiest.
 • voor inspanningsgerichte (PxQ) facturatie: de eenheid waarin u factureert is uiteraard ook de eenheid waarin het tarief moet zijn vastgelegd. Voor outputgerichte (niet PxQ) facturatie kan dit anders zijn.
 • wij hebben bij elke productcode de eenheid vermeld die voor u van toepassing is, u hoeft hiervoor verder niets te doen.In de handleiding Facturatie Jeugd GGZ leest u meer over de facturatie van JGGZ trajecten.
In de handleiding Inrichten productcodes leest u meer over het instellen van de productcodes voor de gemeenten.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
 1. Systeembeheer

 2. Geplaatst

Opmerkingen