Conversatie beginnen

Tips voor facturatie

Komt de factuur niet naar boven als u facturen aanmaakt? Verschijnen er meldingen?
Onderstaande tips helpen u op weg. Uiteraard kunt u contact opnemen met Customer Support als u er niet uitkomt.

Volwassen GGZ
 • De begindatum van het traject bepaalt welke tarieflijst gebruikt wordt. Is het traject gestart in 2018? Dan wordt de tarieflijst van 2018 gehanteerd.
 • De einddatum van het traject bepaalt welke periode u moet selecteren om de factuur te zien. Is het traject in 2019 afgesloten? Dan selecteert u 2019 om te factureren.
 • Wanneer er veel controlemeldingen verschijnen over trajecten waarin het contract, debiteur en tarieflijst ontbreken, kan dit verholpen worden door de volgende stappen: Beheer > Administratieve functies > Bijwerken trajecten > Start verwerking > Start bijwerken.
 • In de BGGZ ziet u soms dat het tarief voor 180002 niet aanwezig is, terwijl u deze wel in de tarieflijst ziet. Dit heeft te maken met de omschrijving in de tarieflijst. Als op het traject Basis GGZ Middel staat en in de tarieflijst Basis GGZ Midden, dan wordt het tarief niet gevonden. Via Stamgegevens > Financieel > Tarifering > Beheer tarieflijsten GGZ selecteert u de betreffende tarieflijst, u klikt op 'Toon tarieven' en u past 180002 aan met dubbelklik. De declaratiecode moet op ‘Middel’ staan:  • In de SGGZ moeten vervolgtrajecten in dezelfde behandelepisode geregistreerd worden als de initiële DBC. De enige uitzondering hierop is een vervolgtraject dat in 2017 start. In verband met de overgang naar DSM-5 registreert u deze vervolg-DBC in een nieuwe behandelepisode met zorgtype 150. Een eventueel vervolg in 2018 registreert u in de behandelepisode die u in 2017 voor DSM-5 heeft aangemaakt.
Jeugd GGZ
 • De productregel / VOT moet een status toegewezen of hoger hebben én niet afgekeurd zijn om een traject te kunnen factureren.

 • Er moeten meetellende activiteiten geregistreerd zijn in de periode die u wilt factureren.
 • De regiebehandelaar moet ingevuld zijn op het trajectformulier.
 • Per traject kan er 1 productcode gefactureerd worden. Als er meerdere productcodes een status toegewezen hebben en niet afgekeurd zijn, valt de factuur uit. Er zal een controlemelding verschijnen.
 • Als u een controlemelding ziet over meetellende activiteiten die buiten de hulpperiode vallen, dan betekent dit dat er meetellende activiteiten buiten de periode van de beschikking vallen. Als de beschikking bijvoorbeeld begindatum 01-04-2019 heeft en er staan activiteiten op 31-03-2019 geregistreerd, dan ziet u een controlemelding. De activiteiten van 31-03-2019 moeten op een andere beschikking/ een ander traject gefactureerd worden, of ze tellen niet mee voor facturatie, dus u zet het vinkje bij ‘meetellen’ uit op het trajectformulier.
 • Vallen er activiteiten buiten de beschikking en moet u de activiteiten overzetten naar een nieuw traject? Hiervoor gebruikt u de knop op het trajectformulier. Hiermee worden alle activiteiten waaraan een afspraak in de agenda gekoppeld is, overgezet.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
 1. Systeembeheer

 2. Geplaatst

Opmerkingen