Conversatie beginnen

Hoe stuur je de factuur naar een derde (een andere partij) dan de patiënt of de verzekeraar?

In 4 stappen maak je een factuur voor een derde (een andere partij) aan:

  • Stap 1: Derde aanmaken onder Personen of Organisaties – de persoon of organisatie (derde) als ‘debiteur’ aanmaken
  • Stap 2: Te factureren prestatie opgeven – wat moet er worden gefactureerd? Dit geef je in de Agenda / het Behandeljournaal op als prestatiecode bij een behandeling
  • Stap 3: Overeenkomst aanpassen – aan de overeenkomst een specifieke overeenkomstregel toevoegen met de afwijkende debiteur
  • Stap 4: Factureren – de factuur kan aan de derde gefactureerd worden

Optioneel:

  • Afwijkende prestatiecode factureren – prestatiecodes factureren die niet op NZA tarieflijst staan
  • Afwijkend factuursjabloon instellen – indien wenselijk een apart factuursjabloon opstellen en koppelen aan deze debiteur

In de handleiding ‘Factureren aan derden’ worden al deze stappen en optionele mogelijkheden verder toegelicht.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen