Conversatie beginnen

2019 - Releasenotes september, week 36 (versie 4.66.0)

In week 36 worden er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura. Dit zijn aanpassingen voor alle disciplines. Per discipline kunt u lezen om welke aanpassingen het gaat.

GGZ

Geregistreerde tijd op het overzicht ‘Producten JGGZ’
Het overzicht ‘Producten JGGZ’ gaf al een basis om toegewezen en gefactureerde eenheden naast elkaar te zetten. Vanaf Incura versie 4.66.0 worden daarnaast ook de geregistreerde minuten weergegeven, verdeeld over de kolommen Directe tijd en Indirecte tijd.

Twee opmerkingen over dit overzicht:

  1. ‘Producten JGGZ’ is een ruwe uitspoel van product- en factuurregels. In het algemeen zal nabewerking met bijvoorbeeld Excel (draaitabellen) gewenst zijn. Bij het gebruik van dit overzicht vragen wij dus enige kennis van dergelijke hulpmiddelen.
  2. Alleen de meetellende minuten worden weergegeven om ook deze te kunnen vergelijken met de facturen.

Verbetering in ophalen van toewijzingen (JGGZ)
Gebleken is dat het proces voor het ophalen van toewijzingen (en daarbij: de informatie over beschikkingen) incidenteel blokkeerde doordat niet met alle situaties die door VECOZO kunnen worden aangereikt ook daadwerkelijk rekening werd gehouden. In die gevallen kwamen er, zelfs na herhaalde pogingen, geen toewijzingen meer binnen in Incura. Dit is nu verbeterd, zodat het ophalen van de toewijzingen altijd tot een volledige synchronisatie met de situatie bij VECOZO leidt.

LOGO | FYSIO | OT | ERGO

Verbetering van filteren op het statistieken overzicht
Het is nu mogelijk om in statistieken onder ‘overzichten en statistieken’ meerdere filters tegelijk te selecteren zodat hier bijvoorbeeld op meerdere locaties tegelijk geselecteerd kan worden. De uitbreiding van de filters vindt u in de statistieken ‘Instroom’, ’Episodes’ en ’Financieel’.

Filters toevoegen op omzet van het statistieken overzicht
Op het omzet-overzicht onder statistieken ‘Financieel’ is nu ook de mogelijkheid om filters toe te voegen.

LOGO

Richtlijn verslaglegging 2019
De nieuwe richtlijn verslaglegging 2019 is in Incura ingebouwd. De bijbehorende kwaliteitsondersteuning in de globale instellingen heet nu ‘NVLF richtlijn verslaglegging 2019’, deze komt in de plaats van ‘NVLF richtlijn dossiervorming 2016’. Indien u ‘NVLF richtlijn dossiervorming 2016’ aan had staan, zal deze automatisch veranderen naar ‘NVLF richtlijn verslaglegging 2019’ zodat u deze niet zelf hoeft aan te passen.

Kwaliteitstoets eisen 2020
De nieuwe kwaliteitstoets eisen voor 2020 zijn in Incura ingebouwd. De bijbehorende kwaliteitsondersteuning blijft ‘NVLF kwaliteitstoets’ in de globale instellingen.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen