Conversatie beginnen

2019 - Releasenotes oktober, week 44 (versie 4.69.0)

In week 44 worden er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura. Dit zijn aanpassingen voor alle disciplines. Per discipline kunt u lezen om welke aanpassingen het gaat.

Alle disciplines
Markeren van behandeljournalen
De wens bestond om een behandeljournaal te kunnen markeren zodat u deze makkelijk kunt terug vinden als hier wat belangrijks in staat. Door een journaal te selecteren en op de knop ‘(de-) selecteren’ te klikken kunt u nu het desbetreffende journaal markeren of demarkeren. Bij een gemarkeerd journaal ziet u achter de journaalregel een uitroepteken.

Afdrukken vanuit online correspondentie is weer mogelijk
Gebruikt u in Incura de online correspondentiemodule? In de afgelopen weken heeft u mogelijk problemen ervaren met het afdrukken vanuit deze module. Dit werd veroorzaakt door een update van uw browser. Incura heeft een oplossing gerealiseerd waardoor printen rechtstreeks vanuit de online correspondentiemodule weer mogelijk is.

NB: mogelijk gebruikt u nog de oude correspondentiemodule in Incura die gebruik maakt van een zogenaamde ‘plugin’. Deze module zal binnenkort niet meer worden ondersteund. Zoals eerder gemeld in onze nieuwsbrief ontvangt u van ons bericht wanneer uw praktijk naar de online correspondentiemodule wordt omgezet. U hoeft hiervoor verder niets te doen!

Logo, Fysio, OT & Ergo
Makkelijk stappen in het zorgpad op volbracht kunnen zetten
Voortaan kunt u veel makkelijker stappen in het zorgpad op volbracht zetten door op het grijze vinkje achter de zorgpad-stap te klikken. Deze wordt groen zodra erop wordt geklikt waardoor goed visueel wordt weergegeven dat het formulier compleet is. U kunt dit weer ongedaan make (en het vinkje weer grijs maken) door nog een keer op het vinkje te klikken.

‘Datum aanmelding’ en ‘Indicatie ongeval’ verplaatst naar episode-scherm
De ‘datum aanmelding’ en ‘indicatie ongeval’ vond u voorheen op het formulier ‘Aanmelding’. Om deze velden eenvoudiger terug te kunnen vinden, zijn deze naar het episode-scherm verplaatst. Voor diverse zorgverleners maakt dit het mogelijk om het zorgpad te vereenvoudigen door de stap ‘Aanmelding’ niet langer te gebruiken. Indien de velden al gevuld waren, verplaatsen de gevulde velden natuurlijk mee.

Signalering op het screeningsformulier bij aanwezigheid rode vlaggen
Er is een signalering toegevoegd op het screeningsformulier als er een rode vlag is aangevinkt op het vlaggen formulier. Op deze manier krijgt u een herinnering of er rode vlaggen aanwezig zijn of niet.

Logo
Tijdens de focusgroep bijeenkomst logopedie in juni is een aantal wensen geuit. Een aantal wensen daarvan is opgepakt door de afdeling Software Ontwikkeling:

‘Niet van toepassing’ invullen bij de velden ‘verwijzing éénmalig onderzoek’ en ‘analyse éénmalig onderzoek’
Voortaan zijn deze twee velden standaard gevuld met de letters ‘nvt’, dit scheelt weer tijd omdat u dit niet zelf hoeft in te vullen.

Verkorting van het zorgpad
Voor alle klanten die het charts-formulier niet gebruikten, is het formulier verwijderd uit de standaard macro. Dit scheelt tijd en extra kliks die nodig zouden zijn om dit formulier te verwijderen.

Aanpassing van de kwaliteitsondersteuning NVLF richtlijn
De naam van de kwaliteitsondersteuning voor de NVLF richtlijn 2019 is aangepast van ‘NVLF richtlijn verslaglegging 2019’ naar ’NVLF richtlijn dossiervorming 2019’.

Nieuwe kwaliteitsondersteuning toegevoegd voor combinatie richtlijn en kwaliteitstoetseisen
Er is een nieuwe kwaliteitsondersteuning toegevoegd in de ‘Globale instellingen’ die de markeringen van de NVLF richtlijn dossiervorming en de kwaliteitseisen combineert. Hierdoor is het niet meer nodig de kwaliteitsondersteuning om te zetten op het moment dat u de andere markeringen wilt zien maar kunt u ervoor kiezen ze altijd beiden te zien!

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen