Conversatie beginnen

2019 - Releasenotes november, week 46 (versie 4.70.0)

In week 46 worden er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura. Dit zijn aanpassingen voor alle disciplines. Per discipline kunt u lezen om welke aanpassingen het gaat.

Alle disciplines

Verkorting van het zorgpad
Voor alle disciplines is het zorgpad ingekort door het formulier ‘Aanmelding’ te verwijderen. De twee velden die hierin van belang zijn waren al verplaatst naar de behandelepisode (indicatie ongeval en datum aanmelding). Voortaan zult u dus niet onnodig door dit formulier heen hoeven te klikken.

Logo, Fysio, OT & Ergo

Datum aanmelding wordt standaard gevuld vanuit aanmelding
Het veld ‘datum aanmelding’ op de behandelepisode wordt nu standaard gevuld met de datum vanuit de aanmelding. Indien het om een tweede episode gaat bij een al bestaande patiënt, wordt deze datum gevuld vanuit het maken van een nieuwe episode.

Veld ‘anderstalig’ van de anamnese staat tegenwoordig ook in de persoonsgegevens onder het kopje 'school'
Vanuit de focusgroep logopedie eerder dit jaar is onder andere naar voren gekomen dat het veld ‘anderstalig’ onder het kopje 'school' van het anamnese formulier eigenlijk in de persoonsgegevens thuis zou horen. Hierom hebben wij vanaf nu dit veld in de persoonsgegevens onder het kopje 'school' gezet. De huidige keuze wordt meegenomen, hierdoor kunt u zelf kiezen waar u dit invult.

Extra veld voor notities onder kopje 'school' in persoonsgegevens
Vanuit dezelfde focusgroep logopedie eerder dit jaar kwam ook de wens naar voren een extra veld voor notities in de persoonsgegevens onder het kopje 'school' toe te voegen. Hier kan de therapeut extra notities kwijt zoals een kinderdagverblijf of crèche.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen