Conversatie beginnen

2019 - Releasenotes december, week 50 (versie 4.73.0)

In week 50 worden er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura. Dit zijn aanpassingen voor de disciplines GGZ, Fysio en OT. Per discipline kunt u lezen om welke aanpassingen het gaat.

GGZ

NZa regelgeving 2020 voor BGGZ en SGGZ is geïmplementeerd!
Vanaf versie 4.73.0 is de nieuwe regelgeving en tariefstelling van de NZa voor Basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ) beschikbaar in Incura. Dit is gebeurd volgens de meest recente NZa-release zoals op 31 oktober jongstleden gepubliceerd onder de naam RG20b. Ook de correcties die daarop vervolgens door de NZa zijn aangebracht op 13 en 29 november zijn door ons meegenomen.

Bovenstaande betekent dat:

  • Alle codetabellen en validatieregels omtrent BGGZ en SGGZ zijn geactualiseerd
  • U in 2020 volgens de geldende regelgeving kunt blijven administreren
  • U straks alle DBC’s en BGGZ-trajecten met een begindatum in 2020 conform de NZa-regelgeving kunt valideren en factureren (voor DBC’s en trajecten met een vroegere begindatum was dat natuurlijk al het geval).

Beheer van GGZ tarieflijsten is versneld
Op diverse Incura-omgevingen had het scherm voor het beheer van GGZ tarieflijsten een forse laadtijd. Dit is nu aanzienlijk versneld om tijdens de komende jaarwisseling nog efficiënter uw tarieflijsten aan te kunnen maken!

Verzekeraars met eigen tarieflijsten
Uiteraard hebben wij inmiddels de verzekeraars benaderd die (vermoedelijk) een eigen DBC-tarieflijst zullen hanteren. Op basis van voorgaande jaren zijn dat: Zilveren Kruis, DSW en VRZ. Op basis van hun input kunnen wij deze tarieven in januari 2020 beschikbaar stellen in Incura.

Kent u nog een verzekeraar die een afwijkende tarieflijst hanteert? Meld het ons!

Fysio, OT

DCSPH codes
De DCSPH-code is de vertaling van de medische indicatie in een diagnosecode. De diagnosecode wordt gebruikt voor onder meer het declareren van de behandeling bij zorgverzekeraars.

Per 1 januari 2020 wordt de zogenaamde ‘Uniforme DCSPH codelijst’ geïntroduceerd. Het aantal mogelijkheden gaat terug van circa 4800 naar 1490.
Vervallen FT/OT-diagnosecodes zullen worden afgekeurd door zorgverzekeraars.

 In Incura ziet u nu een waarschuwing als u een code kiest die vanaf 1 januari 2020 niet is toegestaan.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen