Conversatie beginnen

2020 - Releasenotes januari, week 2 (versie 4.74.0)

Deze week (week 2) worden er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura. Hieronder kunt u lezen, per discipline, welke aanpassingen dit zijn. Deze release staat in het teken van het Jaarwerk 2020!

LOGO | FYSIO | ERGO | OT

Het Jaarwerk 2020 is beschikbaar!
Vanaf deze Incura-versie kunt u alle stappen van het jaarwerk doorlopen voor 2020. U vindt deze net zoals vorig jaar vanaf het Incura Dashboard via Beheer > Jaarwerk.

Onze handleiding voor het uitvoeren van het jaarwerk vindt u hier. Ook kunt u deelnemen aan onze gratis webinars over het jaarwerk, meer informatie hierover vindt u op onze Incura Academie.

UZOVI-codes en concerns bijgewerkt
Onderdeel van het jaarwerk is dat alle UZOVI-codes in Incura zijn bijgewerkt volgens de meest actuele versie van het UZOVI-register. Ook de indeling in concerns is zoveel mogelijk aangepast naar de ‘inkoopconcerns’ zoals Vektis die beschrijft.
NB: belangrijkste aandachtspunt is dat u De Friesland voortaan terugvindt onder het concern Achmea, terwijl zij eerder als een separaat concern gold.

Prestatiecodes toegevoegd
Voor de paramedische disciplines zijn door Vektis enkele prestatiecodes toegevoegd, ook deze vindt u nu in Incura. De betreffende prestatiecodes worden opgesomd in de bijlage van onze handleiding voor het Jaarwerk 2020.

Tarieven voor 2020 beschikbaar
Incura bevat met ingang van versie 4.74.0 alle bekende tarieflijsten voor 2020 voor fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en logopedie. Zo kunt u snel en foutloos uw eigen tarieflijsten aanmaken! Zie de informatie over de jaarwerkstappen voor het gebruik van deze tarieven.
LET OP! Tijdens het doorvoeren van de tarieven komt u het concern De Friesland tegen. Verzekeraar De Friesland vindt u bij ons vanaf 2020 onder het concern Achmea. De tarieven voor De Friesland voert u dus door onder het concern Achmea!<o:p>

Meer informatie over Jaarwerk 2020
Voor meer informatie over het jaarwerk verwijzen we u graag nog naar onze supportpagina!

FYSIO

LDF 7.0
Ook in 2020 kunt u gewoon aanleveringen aan de LDF blijven doen! De specificaties die het LDF elk jaar bijwerkt, zijn in Incura ingebouwd.

Aanpassingen voor richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering 2019
De nieuwe richtlijn staat nu onder de kwaliteitsmarkeringen als optie. In de nieuwe richtlijn staan alleen nog maar basis en mogelijk relevante gegevens genoemd. Hierdoor worden alleen de kleuren rood en oranje gebruikt voor de markeringen, de overige kleuren vervallen.

Een rode markering geeft aan dat een veld onder de basis gegevens hoort  en een oranje markering dat het een mogelijk relevant gegeven is.

De kwaliteitsmarkering "Richtlijn verslaglegging 2016 (KNGF)" in de globale instellingen wijzigt automatisch naar de nieuwe kwaliteitsmarkering “KNGF Kwaliteitstoets en richtlijn dossiervorming 2019”, hier hoeft u dus geen extra handelingen voor te doen! Als u de markeringen nog niet aan hebt staan maar dit wel graag wilt, kunt u deze vinden onder globale instellingen > kwaliteitsondersteuning.

Toevoegen dropdown 'Duur functioneringsproblemen' op anamnese formulier
Vanaf nu kunt u de duur van het functioneringsprobleem op het anamnese formulier aangeven met de opties 0-2 weken (acuut), 2-12 weken (subacuut) en 13+ weken (chronisch). Dit scheelt weer typewerk en maakt het makkelijker om duidelijk te maken als een klacht als langer speelt. Naast het veld ‘duur functioneringsproblemen’ is nog een veld ‘opmerkingen’ waar u extra informatie kunt  typen als u dit wel wilt.

LOGO

Toevoegen Kwaliteitstoets controle knop aan kwaliteitsmarkering 'NVLF Kwaliteitstoets en richtlijn dossiervorming 2019'
Vanaf nu staat de knop die controleert op de volledigheid van het dossier voor de kwaliteitstoets ook op de behandelepisode als de 'NVLF Kwaliteitstoets en richtlijn dossiervorming 2019' kwaliteitsmarkering aan staat.

GGZ

Jaarwerk 2020 beschikbaar voor Volwassenen en Jeugd GGZ!
Vanaf deze Incura-versie kunt u alle stappen van het jaarwerk doorlopen voor 2020. U vindt deze net zoals vorig jaar vanaf het Incura Dashboard via Beheer > Jaarwerk en Beheer > Jaarwerk JGGZ. Dit betreft dus zowel de GGZ voor volwassenen als de Jeugd GGZ, de jaarwerkstappen voor deze GGZ-varianten zijn net zoals vorig jaar gesplitst:

 

Onze handleidingen voor het uitvoeren van het jaarwerk vindt u hieronder:

Ook kunt u deelnemen aan onze gratis webinars over het jaarwerk, meer informatie hierover vindt u op onze Incura Academie.

UZOVI-codes en concerns
Onderdeel van bovenstaande is dat alle UZOVI-codes in Incura zijn bijgewerkt volgens de meest actuele versie van het UZOVI-register. Ook de indeling in concerns is zoveel mogelijk aangepast naar de ‘inkoopconcerns’ zoals Vektis die beschrijft. NB: belangrijkste aandachtspunt is dat u De Friesland voortaan terugvindt onder het concern Achmea, terwijl zij eerder als een separaat concern gold.

Eigen tarieflijsten
Incura bevat ‘eigen tarieflijsten’ voor verzekeraars die binnen de BGGZ en SGGZ niet de NZa-tarieflijst (of een percentage hiervan) volgen. U kunt deze brontarieven gebruiken om snel en foutloos uw eigen tarieflijsten te maken!

Momenteel bevat Incura naast de NZa-tarieven nog brontarieven voor de volgende concerns:

  • DSW (gecontracteerd en ongecontracteerd)
  • Menzis (instellingen)
  • VRZ (Combi basis en Combi plus)
  • Achmea (Zilveren Kruis)

NB: kent u nog een verzekeraar die een afwijkende tarieflijst hanteert? Meld het ons via support@incura.nl!

NZa regelgeving 2020 voor BGGZ en SGGZ
Voor alle volledigheid: vanaf Incura-versie 4.73.0 beschikte u al over de nieuwe regelgeving en tariefstelling van de NZa voor 2020. Dit betreft Basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). In de voorgaande releasenotes hebt u dit al kunnen lezen.

Meer informatie over Jaarwerk 2020
Voor meer informatie over het jaarwerk verwijzen we u graag nog naar onze supportpagina: Jaarwerk Jeugd GGZ | Jaarwerk Volwassenen GGZ.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen