Conversatie beginnen

Jaarwerk 2020 - Incura Volwassenen GGZ

Het jaarwerk 2020 voor Volwassenen GGZ is in week 2 beschikbaar geworden. Incura maakt onderscheid tussen de jaarwerk-functies voor de Volwassenen GGZ en de Jeugd GGZ.

Voor de overgang naar het nieuwe jaar is het belangrijk dat u binnen Incura het jaarwerk uitvoert. Dit wordt stap-voor-stap uitgelegd in de Handleiding Jaarwerk 2020 onderaan deze pagina. Daarnaast kunt u ook de video opname van het jaarwerk webinar terugkijken. Deze video's kunt u vinden onder 'Multimedia'.

Het jaarwerk bestaat grofweg uit twee hoofdonderdelen:

 • de jaarwerkstappen in Incura Zorg (EPD)
 • het jaarwerk in de Incura Boekhouding

Het is belangrijk om eerst het jaarwerk binnen Incura Zorg uit te voeren en daarna verder te gaan met de boekhouding.

Actuele zorgverzekeringsgegevens
In januari mogen patiënten nog steeds wisselen van zorgverzekeraar en/of verzekering en is VECOZO bezig met het updaten van de verzekeringsgegevens. Om zo weinig mogelijk declaraties terug te krijgen, adviseren we het jaarwerk pas begin februari uit te voeren.

Eigen tarieflijsten
Incura bevat diverse bronnen voor het eenvoudig samenstellen van uw tarieflijsten met de jaarwerkfuncties. Uiteraard is de NZa-tarieflijst hier één van. In meerdere gevallen volgen de verzekeraars deze tarieflijst echter niet. Daarom zijn voor de volgende concerns ook bronlijsten aanwezig in Incura:

 • DSW (gecontracteerd en ongecontracteerd)
 • Menzis (instellingen)
 • VRZ (Combi basis en Combi plus)
 • Achmea (Zilveren Kruis)

NB: uiteraard dient u in alle gevallen te verifiëren of deze tarieven overeenkomen met de tarieven uit uw eigen contract! Zo niet, dan kunt u deze naar wens aanpassen. 

Welke verzekeraar onder welk concern (omzetplafonds)
De indeling van verzekeraars onder concerns binnen Incura volgt in principe de definitie van de ‘inkoopconcerns’ uit het UZOVI-register. Deze indeling kan per jaar verschillen en is van groot belang voor de bewaking van uw (eventuele) omzetplafonds! Een DBC of BGGZ-traject telt mee voor het plafond van het concern waartoe de verzekeraar behoorde op de begindatum. Belangrijke wijzigingen in de indeling van 2020 zijn:

 • Verzekeraar De Friesland is vanaf 2020 onderdeel van concern Achmea en telt dus mee in het omzetplafond van Achmea;
 • Verzekeraar RMA is vanaf 2020 een zelfstandig concern en telt dus niet mee in de omzetplafonds van andere concerns;
 • Verzekeraars Ditzo en Amersfoortse zijn vanaf 2020 ingedeeld onder een nieuw concern ASR en tellen mee in het omzetplafond voor dat concern. Voor trajecten en DBC’s gestart in 2019 behoren deze verzekeraars nog tot het concern DSW en tellen ze dus ook mee in een eventueel omzetplafond voor DSW. NB: voor vrijgevestigden worden deze verzekeraars ook in 2020 nog door DSW gecontracteerd, graag uw aandacht voor het feit dat deze omzet voor 2020 niet meetelt in het plafond voor DSW!

Boekhouding
In de boekhouding bepaalt de factuurdatum het boekjaar waarin uw omzet wordt geboekt. Gaat u in januari de zittingen van december factureren? Zet dan de factuurdatum op 31-12-2019, zo komt de omzet in het juiste boekjaar.

->  Is uw Incura-omgeving gekoppeld aan een boekhouding in MUIS?
Jaarwisselingen in MUIS vergen geen extra acties.  U kunt gewoon factureren, mutaties inlezen en de bank boeken.

->  Is uw Incura-omgeving gekoppeld aan een boekhouding in Intelly?
Op 1 januari 2020 wordt automatisch een nieuw boekjaar (plank) aangemaakt met alle benodigde dagboeken (mappen). Er is geen specifieke handeling nodig om het nieuwe jaar in te richten of het oude jaar af te sluiten.
Advies: ons advies voor de Intelly-boekhoudingen is om in het nieuwe jaar even op de boekhouding te klikken zodat het boekjaar ook daadwerkelijk wordt aangemaakt. Dat gebeurt zodra u de boekhouding opent. Doe dit een keer voordat u gaat facturen, of voordat u gaat crediteren. Zodra de bankmutaties in 2020 in de Dagboekbank verschijnen, kunt u deze gelijk gaan verwerken.

JWGGZ2020_Handleiding_Jaarwerk_volwassenen_GGZ_2020_v1.1.pdf

 1. 996 KB
 2. Bekijken
 3. Downloaden
Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
 1. Systeembeheer

 2. Geplaatst
 3. Geüpdatet

Opmerkingen