Conversatie beginnen

2020 - Releasenotes maart, week 10 (versie 4.78.0)

Deze week zijn er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura. Hieronder kunt u lezen welke aanpassingen dit zijn.

  • Alle disciplines: aanpassingen styling Incura naar aanleiding van uw feedback
  • Logo, Fysio, OT: standaard duur van prestatiecodes wijzigen
  • GGZ: signalering van ontbrekende activiteiten

Alle disciplines

Nieuwe look & feel voor Incura
Naar aanleiding van de wijzigingen in de styling van Incura, hebben wij veel reacties ontvangen, dank daarvoor! Met uw feedback zijn we direct aan de slag gegaan. De volgende wijzigingen zijn nu doorgevoerd:

  • De bedragen in het onderdeel ‘Beheer facturen’ en in de 'Retourinformatie' zijn weer beter leesbaar:

Eerdere styling:

Nieuwe styling:

  • De kleur van geselecteerde regels is aangepast:

Eerdere styling:

Nieuwe styling:

  • Er is een aantal iconen toegevoegd of verbeterd waar deze ontbraken of onduidelijk waren.

Logo | Fysio | OT

Standaard duur van prestatiecodes wijzigen
De standaard duur van prestatiecodes is vanaf nu te wijzigen. Deze stond op een standaard aantal minuten per behandeling, bijvoorbeeld 30 minuten.
Als er met een andere duur van behandelingen (prestaties) werd gewerkt, kon dit er onder andere voor zorgen dat overzichten geen accuraat beeld gaven van de aan behandelingen bestede tijd.
Vanaf nu is deze duur aan te passen indien u een afwijkend aantal minuten per prestatie besteedt aan de patiënt. Het aantal minuten wijzigt u via Stamgegevens > Financieel > Prestaties.
Dit heeft geen effect op de facturatie omdat het aantal prestaties gefactureerd wordt en niet het aantal minuten. 

GGZ

Signalering van ontbrekende activiteiten
Incura biedt de mogelijkheid om afspraaktypes te definiëren met daaraan gekoppeld een standaardactiviteit. Bij het inplannen van een afspraak kan zo direct een activiteit aan de tijdsregistratie worden toegevoegd.
Er zijn echter omstandigheden waarbij het toevoegen van de activiteit niet lukt. Bijvoorbeeld: als een afspraak wordt ingepland zonder dat het onderliggende traject al is gecreëerd. De agenda laat nu zien waar afspraken staan zonder activiteit, terwijl die activiteit wel verwacht wordt. U kunt dan eenvoudig beoordelen of er reden is de activiteitenregistratie aan te vullen.
De signalering die we hier bedoelen verschijnt als een uitroepteken in de afspraak, zie onderstaand schermvoorbeeld. De kleur past zich aan de kleur van uw afspraaktype aan, zodat deze altijd contrasteert.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen