Conversatie beginnen

2020 - Releasenotes maart, week 14 (versie 4.80.0)

2020 - Releasenotes maart, week 14 ( v4.80.0)

Er zijn diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura. Hieronder kunt u lezen welke aanpassingen dit zijn.

GGZ: Berichtenverkeer JGGZ versie iJW2.4 beschikbaar
Logopedie, Fysiotherapie: Tijdelijke prestatiecode wijzigingen i.v.m. Corona

GGZ

JGGZ: berichtenverkeer versie iJW2.4 is beschikbaar!
Vanaf maandag 30 maart 13.00 uur is er weer berichtenverkeer mogelijk voor de Jeugd GGZ. Alle berichtenverkeer verloopt vanaf dat moment volledig volgens de standaard iJW2.4 zoals vastgesteld door het Zorginstituut. Incura is vanaf versie 4.80.0 volledig geschikt voor deze standaard.

In iJW2.4 zijn technische wijzigingen aangebracht, maar ook:

Vier verbeteringen naar aanleiding van iJW2.4
1. intrekken van Start- en Stopberichten is mogelijk
2. direct toegang tot berichtinformatie vanaf trajecten
3. sneller inzicht in eventuele afkeurreden voor een Verzoek om Toewijzing (VOT)
4. gebruik van AGB-code als referentie voor de verwijzer

1. Intrekken van Start- en Stopberichten
Heeft u een Start- of Stopdatum doorgestuurd aan een gemeente en wilt u deze corrigeren? Binnen iJW2.4 is het verplicht om eerst de oude datum ‘in te trekken’ en vervolgens de juiste datum door te geven. Sommige gemeenten drongen hier ook in de afgelopen periode al op aan.

In Incura ziet u dat de functie voor het versturen van een Start- of Stopbericht verspringt: als een productregel geen Startdatum (meer) heeft, dan ziet u de bekende functie voor het versturen van een Startbericht: zie voorbeeld A hieronder. Als er wel een Startdatum gevuld is, dan verspringt de functie naar de mogelijkheid om de datum in te trekken: zie voorbeeld B hieronder. Ook de titel van het scherm verandert.

NB: voor de Stopdatum geldt exact dezelfde werking als hierboven is beschreven!

2. Directe toegang tot berichtinformatie
Onder de functie ‘Beheer producten’ (Incura Dashboard -> Communicatie gemeente -> Beheer producten) bestaat al langer de mogelijkheid om inzage te krijgen in berichten die voor een specifiek dossier zijn uitgewisseld. Hetzelfde geldt voor ‘Beheer beschikkingen’. Vanaf Incura versie 4.80.0 kunt u deze berichtinformatie direct openen vanuit een dossier. Selecteer hiervoor een productregel en kies voor de functie ‘Berichtinfo’, zie voorbeeld C hieronder.

Een soortgelijke functie vindt u bij selectie van een beschikking. Kortom:

 • Bij selectie van een productregel kunt u rechtstreeks naar de betreffende informatie uit ‘Beheer producten’
 • Bij selectie van een beschikkingsregel kunt u rechtstreeks naar de betreffende informatie uit ‘Beheer beschikkingen’

3. Afkeurreden voor Verzoek om Toewijzing (VOT)
Met ingang van iJW2.4 kan een aantal veel voorkomende afkeurredenen voor VOT’s via het berichtenverkeer worden doorgegeven. Doel van het Zorginstituut is hiermee de afstemming tussen zorgaanbieders en gemeenten efficiënter te maken.

In Incura betekent dit:

 • U heeft een VOT aan gemeente gestuurd
 • De gemeente stuurt u hiervoor een ontvangstbevestiging: goedkeuring of afkeuring
 • Bij afkeur ziet u de status van uw productregel wijzigen naar ‘Aanvraag afgekeurd’
 • Open nu de berichtinformatie van de productregel (zie voorgaand punt in deze releasenotes)
 • U leest nu direct de reden van afkeur

Hierna ziet u een voorbeeld van afkeur vanwege een niet-gecontracteerd product.

De afkeurredenen die door het Zorginstituut beschikbaar zijn gesteld binnen iJW2.4 zijn zichtbaar in onderstaande tabel. Meer informatie over deze en andere codelijsten vindt u hier.

8857

AGB-code komt niet voor in lijst van gecontracteerde partijen

8858

Begindatum aangevraagd product ligt niet tussen begindatum en einddatum contract

8859

Einddatum aangevraagd product ligt niet tussen begindatum en einddatum contract

8860

Er zijn geen contractafspraken voor het aangevraagde product

8861

De aangevraagde eenheid komt niet overeen met de eenheid in de contractafspraken

8862

Met het aangevraagde volume wordt het totale budget van het contract overschreden

4. AGB als referentie voor verwijzer
Binnen iJW2.4 wordt, zoveel mogelijk, gekozen voor gebruik van de AGB-code als referentie naar de verwijzer. Voorheen werd hiervoor de naam van de verwijzer gebruikt. De AGB-code levert uiteraard een meer eenduidige referentie.

De bovenstaande wijziging vindt u in Incura op twee manieren terug:

 • Indien beschikbaar wordt de AGB weergegeven bij de verwijsgegevens
 • Verwijsgegevens in de VOT worden, indien van toepassing, altijd overgenomen van de gegevens op het traject. U hoeft deze dus niet meer in te vullen!

De volgende schermafbeelding geeft een voorbeeld van de weergave. U krijgt een foutmelding als het verwijstype op het traject ontbreekt.

LOGOPEDIE, FYSIOTHERAPIE


Tijdelijke prestatiecode wijzigingen i.v.m. Corona


Logopedie

 • Voor VGZ zijn code 4002, 4309 en 4312 toegevoegd aan Incura met de tarieven die ook op de NVLF site staan gecommuniceerd
 • Voor Menzis zijn de tarieven voor 4002, 4309 en 4312 verhoogd in Incura, de nieuwe tarieven zijn gelijk aan de tarieven die ook op de NVLF site staan gecommuniceerd
 • Voor DSW is code 4010 toegevoegd aan Incura met het tarief dat ook op de NVLF site staat gecommuniceerd

Om de nieuwe codes en tarieven in uw Incura door te voeren, dient u stap 2 van het jaarwerk voor Menzis, VGZ en DSW opnieuw uit te voeren.
Op het Dashboard klikt u op Beheer > Jaarwerk. Kies voor Stap 2: Tarieven doorvoeren. Selecteer in Stap 2 het desbetreffende concern. Vervolgens kiest u bij tarieflijst de tarieflijst met ‘ALTERNATIEF’ in de naam.

Fysiotherapie

 • Voor DSW is code 1920 toegevoegd aan Incura met het tarief dat ook op de KNGF site staan gecommuniceerd

Om de nieuwe code en tarief in uw Incura door te voeren, dient u stap 2 van het jaarwerk voor DSW opnieuw uit te voeren.
Op het Dashboard klikt u op Beheer > Jaarwerk. Kies voor Stap 2: Tarieven doorvoeren. Selecteer in Stap 2 het desbetreffende concern. Vervolgens kiest u bij tarieflijst de tarieflijst met ‘ALTERNATIEF’ in de naam.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
 1. Systeembeheer

 2. Geplaatst

Opmerkingen