Conversatie beginnen

2020 - Releasenotes augustus, week 34 - Incura versie 4.87.0

Deze week (week 34) worden er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura. Hieronder kunt u lezen welke aanpassingen dit zijn.

Alle disciplines

E-mailadres patiënt in overzicht 'behandelingen (incl. diagnose)'

Voor het sturen van e-mails naar een groep patiënten in één keer is nu het patiënten e-mailadres toegevoegd in het overzicht 'behandelingen (incl. diagnose)'. Hierdoor kunt u een groep patiënten, die bijvoorbeeld op dezelfde dag of in een bepaalde periode een afspraak in de agenda gepland heeft staan, gemakkelijk een e-mail sturen. U kunt in het overzicht selecteren op de gewenste criteria en vervolgens dit overzicht naar Excel exporteren (via de knop onderaan). Vanuit Excel kunt u alle e-mailadressen selecteren en kopiëren naar de geadresseerde regel in uw e-mail programma.

Let op: als een patiënt binnen de geselecteerde periode meerdere afspraken heeft, zal het e-mailadres van de patiënt ook meerdere keren in het overzicht staan. Om te voorkomen dat een patiënt meerdere e-mails krijgt kunt u in Excel onder ’gegevens’ > ‘hulpmiddelen voor gegevens’ de knop  ‘dubbele waarden verwijderen’ gebruiken.

SMS- en e-mailservice: diverse wijzigingen in de afspraakbevestiging per e-mail

 • De teksten van de afspraakbevestiging per e-mail zijn gewijzigd voor nieuwe afspraken, gewijzigde afspraken en geannuleerde afspraken. Zie de handleiding voor de nieuwe teksten of het instellen van de afspraakherinneringen.
 • Als er een locatie is ingevuld bij de behandeling, wordt deze nu ook vermeld in de bevestiging.
 • Onder globale instellingen > agenda > e-mail/SMS zijn nu ook, net als voor SMS, de opties toegevoegd om de e-mail 24, 48 of 72 uur van tevoren nogmaals te versturen. Zie voor meer informatie de handleiding.
 • COVID-19 triage. De onderstaande tekst is in de e-mails van de afspraakherinnering toegevoegd:

‘Neem contact op met de praktijk indien 1 of meerdere onderstaande punten van toepassing zijn:

 • Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/ gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?’

Deze tekst zal verwijderd worden zodra de RIVM maatregelen hierin wijzigen.

Logopedie, Fysiotherapie & Oefentherapie

Ververs functie gebruikte meetinstrumenten in het formulier 'Dossier <discipline>'

In het formulier 'Dossier <discipline>' Is nu de ververs functie voor de gebruikte meetinstrumenten toegevoegd, net zoals in het losse formulier ‘Onderzoek’.

Logopedie

DCSPH code 9500 ‘herstelzorg COVID 19’

Voor de logopedie is de diagnosecode 9500 alvast toegevoegd onder de naam 'herstelzorg COVID-19'.
Zoals de NVLF heeft gecommuniceerd, kan er op dit moment nog niet gedeclareerd worden met deze code. Hiervoor moeten de zorgverzekeraars eerst nog hun proces inregelen. Om er zeker van te zijn dat u niet declareert met de code, kan de behandeling op 'niet factureerbaar’ gezet worden onder 'behandeljournaal' > 'administratief'.

Let op: de naam van deze code kan nog wijzigen aangezien de zorgverzekeraar hier nog akkoord op moet geven.

GGZ

Groepsafspraken: delen van journaalteksten

Na afloop van een groepsbehandeling of MDO kan één van de deelnemende therapeuten voor de verslaglegging zorgen, waarna anderen deze tekst kunnen overnemen en waar nodig aanpassen. Dat bespaart in veel gevallen dubbel werk en was in voorgaande Incura-versies mogelijk door de tekst te kopiëren en te plakken. Om deze acties te vereenvoudigen bevat Incura nu een functie om binnen groepsbehandelingen de journaalteksten te ‘delen’.
Door het delen van een journaaltekst zet een behandelaar deze tekst klaar in de journaalregels van collega‘s, voor zover deze betrekking hebben op dezelfde patiënt en dezelfde groepsbehandeling. De anderen hoeven dan alleen nog hun eigen aanvullingen of wijzigingen te registreren.

Voor meer details over de werking van deze functie, of van de groepsafspraken als geheel, verwijzen we u graag naar onze handleiding.

 

 

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
 1. Systeembeheer

 2. Geplaatst

Opmerkingen