Conversatie beginnen

2020 - Releasenotes december, week 52 - Incura versie 4.94.0

Deze week worden er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura. Hieronder kunt u lezen welke aanpassingen dit zijn:

Alle disciplines

Wens: verwijsbrief in aanmelding uploaden
Vanuit de wens om, net als bij verwijzingen vanuit ZorgDomein, in de aanmelding de mogelijkheid te hebben een verwijzing of andere bestanden te uploaden hebben we dit nu mogelijk gemaakt. In het overzicht aanmeldingen kunt u op ‘verwijsbrief’ klikken en onderaan dit scherm kunt u bestanden uploaden. Deze bestanden verhuizen automatisch mee naar de episode van de patiënt als deze aangemaakt wordt.

Update Incura Pro app
Onze Incura Pro app powered by Abakus zal met deze release een update krijgen. Hieronder kunt u lezen wat er allemaal in de app aangepast is:

Algemeen

  • De app is nu zodanig aangepast zodat gebruik op een tablet prettiger wordt: het scherm kan worden gekanteld.
  • De basis van de therapeuten app is ook flink aangepast om een goede werking op alle nieuwe telefoons en tablets te verkrijgen.

Agenda

  • In de nieuwe therapeut app is de agenda flink aangepakt zodat deze meer lijkt op de agenda op de computer. Er is nu in de agenda goed te zien waar de ruimte tussen de afspraken zit.
  • De lijst weergave is vervangen door de weekweergave zodat de hele week overzichtelijk getoond wordt.
  • Bij de instellingen kan worden gekozen voor de werkweek of de hele week. Ook is hier de tekst kleur aan te passen met de keuze licht en donker.
  • Zowel in de dag, week en maand modus kan er geswipet worden door de dagen, weken en maanden.
  • Goed om te weten; door in de maandweergave op een dag te tikken gaat de dag weergave naar die dag en de weekweergave naar die week. Zo kan er ook terug in de tijd gekeken worden.

(Push) Berichten
De (push) berichten op het inlogscherm over komende afspraken is aangepast met een geheel nieuwe techniek. Daardoor zal de oudere versie van de app geen berichten meer kunnen laten zien vanaf maandag 21 december. Deze nieuwe versie van de app uiteraard wel!

Dossier
Het dossier is uitgebreid met een knop voor de patiëntdetails. Hier zijn adresgegevens en andere informatie zoals bijvoorbeeld de leeftijd beschikbaar. Als er in Incura een telefoonnummer of email adres is ingevuld kan deze ook op het detailscherm worden aangetikt om direct te telefoneren of te mailen. Dit betekent dat voor de multidisciplinaire en meerdere praktijken in één omgeving alle patiënten nu wel vindbaar zijn.

Mediabestanden
Een functie die al langer beschikbaar is, verdient ook nog de aandacht: de kwaliteit van de media bestanden. Met de moderne telefoons zijn foto- en videomogelijkheden zo ver toegenomen dat de bestanden enorm groot zijn geworden. Om te voorkomen dat de foto’s en video’s er heel lang over doen om verzonden te worden, is er de mogelijkheid de kwaliteit iets terug te schroeven naar ‘Gemiddeld’ of ‘Laag’. Het resultaat van de instelling is volledig afhankelijk van de telefoon. Probeer beide instellingen een keertje om te zien welke kwaliteit voldoet.

GGZ

NZa regelgeving 2021 voor BGGZ en SGGZ is geïmplementeerd!
Vanaf versie 4.94.0 is de nieuwe regelgeving en tariefstelling van de NZa voor Basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ) beschikbaar in Incura. Dit is gebeurd volgens de meest recente NZa-release zoals op 5 november jongstleden gepubliceerd onder de naam RG21b.

Bovenstaande betekent dat:
• Alle codetabellen en validatieregels omtrent BGGZ en SGGZ zijn geactualiseerd
• U in 2021 volgens de geldende regelgeving kunt blijven administreren
• U straks alle DBC’s en BGGZ-trajecten met een begindatum in 2021 conform de NZa-regelgeving kunt valideren en factureren (voor DBC’s en trajecten met een vroegere begindatum was dat natuurlijk al het geval)

Aan het eind van 2021 zullen alle dan lopende DBC’s worden afgesloten om per 1-1-2022 te kunnen starten met bekostiging volgens het nieuwe Zorgprestatiemodel. De laatste details voor deze overstap moeten nog bekend worden, uiteraard zal Incura u hierbij de vereiste hulpmiddelen bieden. Voor alle volledigheid: op 7 december plaatsten wij een nieuwsbericht over onze betrokkenheid bij het Zorgprestatiemodel, dat kunt u hier nalezen.

Fysiotherapie

Veld meetinstrumenten op het behandelplan
Met de nieuwe richtlijn dossiervoering 2019 zijn meetinstrumenten bij het hoofddoel mogelijk relevant geworden in plaats van basis. In de richtlijn staat hierover: “Toepassing van een meetinstrument is echter niet altijd relevant en/of haalbaar. Om meetbaarheid te duiden, hoeft de fysiotherapeut niet per definitie een meetinstrument toe te passen.”
Hiermee zijn de markeringen in Incura veranderd van rood naar geel.

Hernoemen twee velden in het formulier ‘dossier fysiotherapie’
Om de termen van de richtlijn dossiervoering 2019 te volgen worden de velden ‘aard’ en ‘notities overige’ uit het ‘Dossier fysiotherapie’ formulier hernoemd. De richtlijn geeft aan dat functioneringsproblemen worden genoteerd in stoornissen in functies en/of anatomische eigenschappen en/of beperkingen in activiteiten en/of beperkingen in participatie. Het veld ‘aard’ is daarom hernoemd naar ‘functies en/of anatomische eigenschappen’ en het veld ‘Notities overige ’ naar ‘beperkingen in activiteiten en participatie’.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen