Conversatie beginnen

2021 - Releasenotes januari, week 1 - Berichtenverkeer JGGZ iJW3.0 (Incura versie 4.95.0)

Er worden diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura. Hieronder kunt u lezen welke aanpassingen dit zijn.

GGZ

Nieuwe versie van het berichtenverkeer voor de JGGZ: iJW3.0

Op 4 januari 2021 om 13.00 uur eindigt de freezeperiode voor de JGGZ en is landelijk de overstap op iJW3.0 afgerond. Uiteraard ondersteunt ook Incura deze standaard. Vanaf Incura versie 4.95.0 kunt u werken volgens de ‘Standaard Administratie Protocollen’ (SAPs) die door het Zorginstituut zijn gepubliceerd. Het is afhankelijk van uw afspraken met de gemeenten welke onderdelen van de SAPs daadwerkelijk toegepast kunnen worden. NB: met name het ‘Verzoek om Wijziging’ wordt nog niet door alle gemeenten ondersteund!

Welke wijzigingen zie ik in Incura?

Veel van de benodigde aanpassingen voor iJW3.0 bevinden zich “onder de motorkap”. Verder is de impact afhankelijk van de werkwijzen binnen uw praktijk en bij de gemeenten waarmee u werkt. i-Sociaal Domein heeft een handreiking opgesteld met een overzicht van de onderwerpen die voor iJW3.0 relevant zijn en waarover wij u eerder hebben geïnformeerd. Deze handreiking vindt u hier.

 Toch zullen u op de Incura-schermen een aantal zaken opvallen. Samengevat gaat dit om 5 onderwerpen:

 1. Beschikkingsnummers verdwijnen geleidelijk
 2. Samenvoegen van de schermen onder ‘Communicatie gemeenten’ voor eenvoudiger beheer van berichtenverkeer
 3. Productcategorie is niet altijd meer verplicht
 4. Verzoek om Wijziging (VOW): mogelijkheid om veel voorkomende mutaties op bestaande toewijzingen via Incura aan te vragen. NB: voorwaarde voor gebruik is dat deze functie ook door de betreffende gemeente wordt ondersteund! Voor veel gemeenten is dit nu nog niet het geval.
 5. Vereenvoudiging van de (declaratie-)instellingen voor een gemeente

Hieronder vindt u elk van deze onderwerpen verder uitgewerkt. 

 1. Beschikkingsnummers verdwijnen geleidelijk

U ontvangt van de gemeenten niet langer de beschikkingsnummers, de technische mogelijkheden om deze door te geven zijn niet langer aanwezig! De reden: vanaf iJW3.0 zijn de toewijzingsnummers voldoende om een toewijzing te identificeren. Een toewijzingsnummer moet hiervoor nu ook per gemeente uniek zijn. Vaak was dit al het geval maar soms hebben gemeenten hiervoor nieuwe toewijzingen uitgereikt, mogelijk ook voor uw patiënten.

Het gevolg van deze wijziging is dat u geleidelijk de informatie over beschikkingsnummers van de schermen zult zien verdwijnen. Incura houdt deze schermonderdelen wel zichtbaar, zodat informatie uit het verleden niet meteen verdwijnt. Mogelijk wilt u hier nog gebruik van maken.

Beschikkingsnummers worden niet meer gevuld

 1. Samenvoegen van ‘Beheer producten’ en ‘Beheer beschikkingen’

Onder het onderwerp ‘Communicatie gemeenten’ op het Incura Dashboard vond u tot dusverre 2 schermen: ‘Beheer producten’ en ‘Beheer beschikkingen’. Op beide schermen vond u een functie om de betreffende berichten met Vecozo uit te wisselen. Deze schermen zijn nu samengevoegd onder de naam ‘Beheer producten’. En omdat er geen keuze meer nodig is, gaat u direct naar dit scherm als u op ‘Communicatie gemeenten’ klikt. Dat werkt weer een stuk sneller!

Vereenvoudiging van beheer berichtenverkeer met gemeenten

 1. Productcategorie is niet altijd meer verplicht

Verzoeken om toewijzing (VOT’s), en de resulterende toewijzingen zelf, waren al mogelijk zonder productcode wanneer gebruik gemaakt wordt van aspecifieke toewijzingen. De productcategorie moest echter altijd worden vermeld. In iJW3.0 is de mogelijkheid ontstaan voor een generieke toewijzing, waardoor ook de productcategorie niet altijd meer verplicht is. Het gebruik hiervan is uiteraard afhankelijk van de afspraken die u met de gemeenten heeft.

 

Toewijzing zonder productcategorie en productcode (generieke toewijzing)

 1. Verzoek om Wijziging (VOW): aanvragen van mutatie in bestaande toewijzing

Met ingang van iJW3.0 is het mogelijk om een aantal veel voorkomende aanpassingen van bestaande toewijzingen vanaf het scherm aan te vragen. U dient dan een zogenaamd ‘Verzoek om Wijziging (VOW)’ in bij de de gemeente. De tijd die u besteed aan bellen en mailen met gemeenten kan hiermee dus worden verminderd! Gebruik van het VOW is mogelijk bij gewenste aanpassingen in:

 • de einddatum van een toewijzing
 • de omvang (volume, eenheid of frequentie) van een toewijzing
 • alleen in specifieke situaties: het wijzigen van de productcode

 

BELANGRIJK: veel gemeenten ondersteunen het Verzoek om Wijziging nog niet! In dat geval verlopen wijzigingen volgens de bestaande werkwijze. Laat u hierover informeren door de gemeenten waarmee u werkt.

 Om het VOW te gebruiken doet u het volgende (zie ook het schermvoorbeeld hieronder):

 • Open het scherm van een bestaande toewijzing. Om de VOW te gebruiken moet de status minimaal ‘Toegewezen’ zijn.
 • Vul de waardes in die u wilt wijzigen, plus de ingangsdatum en de reden voor het verzoek. NB: volledig invullen is dus niet nodig, u hoeft alleen aan te geven wat er verandert!
 • Klik op ‘Wijziging aanvragen’ en de gemeente wordt geïnformeerd. Het veld ‘Status wijziging’ toont nu de status ‘Aangevraagd’, de velden voor de VOW worden grijs.
 • Zodra de gemeente uw verzoek beantwoord zal de ‘Status wijziging’ worden aangepast. Na uitsluitsel door de gemeente is uw scherm weer klaar voor een eventueel volgend Verzoek om Wijziging

 

Productscherm met functies voor het Verzoek om Wijziging

Alle details over het gebruik van het VOW vindt u in onze handleiding over het berichtenverkeer voor de Jeugdhulp! 

 1. Vereenvoudigde gemeente instellingen

Met ingang van iJW3.0 vervallen een aantal keuzemogelijkheden die u voorheen in de gemeente instellingen kon maken. Deze keuzes zijn met ingang van 1-1-2021 niet meer relevant voor het aanmaken van declaraties (die keuzes staan vanaf dat moment namelijk al vast). De bijbehorende velden zijn van het scherm verwijderd om dit zo overzichtelijk mogelijk te maken. Het gaat om:

 • Facturatie/Declaratie: onder iJW3.0 is altijd sprake van Declaratie
 • Declaratieperiode Maandelijks of 4-wekelijks: onder iJW3.0 zijn alleen de kalendermaanden toegestaan als declaratieperiode
 • Specificatie productperioden: bij het vullen van de declaratiebestanden dient ook een zogenaamde ‘productperiode’ te worden bepaald. Hierin bestonden 2 werkwijzen. Vanaf 1-1-2021 is altijd sprake van de werkwijze ‘Som over declaratieperiode’.

 Vereenvoudigde gemeente instellingen 

 

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
 1. Systeembeheer

 2. Geplaatst

Opmerkingen