Conversatie beginnen

2021 – Releasenotes april, week 17 Incura versie 4.103.0

Deze week worden er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura voor Fysiotherapie, Oefentherapie en GGZ. Hieronder kunt u lezen welke aanpassingen dit zijn:

Fysiotherapie, Oefentherapie

Nieuwe vragenlijsten
Er zijn nieuwe vragenlijsten beschikbaar in Incura, hieronder de vragenlijsten waar het om gaat:

  • PROM vragenlijst kinderfysiotherapie 0-4;
  • PROM vragenlijst kinderfysiotherapie 4-12;
  • PROM vragenlijst kinderfysiotherapie 12-18;
  • Alberta Inventory Movement Scale (AIMS) NL.

De PROM vragenlijsten kinderfysiotherapie gaan, indien afgenomen, ook met score mee in de aanlevering naar het LDF.
De Alberta Inventory Movement Scale (AIMS) NL is het nieuwe instrument van de AIMS met de Nederlandse normering.

Om deze vragenlijsten beschikbaar te stellen, dient u de meetinstrumenten bij te werken via Beheer > Instrumentbeheer > ‘bijwerken instrumenten’.


GGZ

Voorbereidingen MedMij-aansluiting
Deze Incura versie bevat diverse voorbereidingen voor aansluiting op het MedMij-afsprakenstelsel. In de komende Incura-versies zal deze functionaliteit stapsgewijs volledig worden gemaakt.

Voorbereidingen voor plannen van GGZ afspraken vanuit Incura Pro app
Binnenkort wordt het mogelijk om vanuit de Incura Pro app GGZ afspraken te plannen. Daarbij wordt dan natuurlijk, zoals in Incura zelf, ook de bijbehorende activiteit in het dossier toegevoegd. Op dit moment is alleen inzage in de agenda mogelijk, alleen notities kunnen worden gepland. In deze versie zijn alle voorbereidingen voor aansluiting van de nieuwe Incura Pro app aanwezig. In de releasenotes van de app melden we wanneer u de nieuwe mogelijkheid kunt gaan gebruiken!

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen