Conversatie beginnen

2021 - Releasenotes juni, week 25 - Incura versie 4.106.0

Deze week worden er weer diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura, hieronder leest uw welke aanpassingen dit zijn.

GGZ

CBS aanleveringen: automatisch doorleveren van spiegelrapportages

Vanaf 1 juli aanstaande wordt weer de halfjaarlijkse CBS-aanlevering gevraagd aan praktijken die actief in de Jeugd GGZ zijn. Zoals gewoonlijk kunt u deze aanlevering eenvoudig vanuit Incura verzorgen. De handleiding hiervoor vindt u hier.

Nieuw in deze aanlevering is dat u het CBS toestemming kunt geven om rechtstreeks spiegelrapportages door te leveren aan gemeentes. Om hiervan gebruik te kunnen maken is een praktijkinstelling toegevoegd aan Incura. Ga hiervoor naar: Dashboard -> Instellingen -> Praktijkinstellingen (-> kies zo nodig de praktijk waarvoor u de CBS aanlevering doet) -> tabblad Aanleveringen. Zie ook onderstaand schermvoorbeeld.

Uw keuze wordt automatisch doorgegeven aan het CBS. De doorlevering wordt alleen door het CBS uitgevoerd als u expliciet de keuze ‘Ja’ invult. Als u niets invult of kiest voor ‘Nee’ vindt dus geen doorlevering plaats. Zie ook het tabblad ‘Algemene informatie’ in de aanleverspecificaties van het CBS, bij het onderwerp ‘Doorlevering spiegelrapport naar gemeenten’.

Voorzieningen voor VIPP GGZ en VG VIPP

Incura is een koploper in de VIPP-programma’s waarin de overheid de informatie uitwisseling tussen patiënten en zorgverleners stimuleert, onder meer door deelname aan het gebruik van zogenaamde ‘Persoonlijke GezondheidsOmgevingen’ (PGO’s) binnen het MedMij-afsprakenstelsel. In deze Incura-versie zijn diverse uitbreidingen toegevoegd die als gevolg van deze ontwikkelingen zijn ontstaan. Als u niet deelneemt aan deze regelingen zult u hiervan uiteraard geen effect ondervinden. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de berichtgeving door VG VIPP en VZVZ (LSP).

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen