Conversatie beginnen

ZPM nieuws update - sept 2021

ZPM nieuws update | september 21

ZPM in Incura

Vanaf begin november vind je in Incura functionaliteit om je voor te bereiden op het nieuwe ZPM. Er verandert veel, maar je kunt desondanks met je bestaande behandelepisodes binnen Incura blijven werken. 

 • Agendavoering
  Het zal mogelijk zijn om afspraken met je patiënten in te plannen voor 2022, dus volgens de nieuwe specificaties van het ZPM. Je kunt hiervoor afspraaktypes definiëren die speciaal voor het ZPM zijn bestemd. Het uitgangspunt “planning = realisatie” betekent dat met het plannen van de afspraak in de agenda ook meteen een belangrijk deel van de registratie is gedaan. Voor praktijken die op dit moment nog niet de agendafunctionaliteit van Incura gebruiken, is het verstandig om zich voor te bereiden op een nieuwe manier van registreren van afspraken.
 • Zorgvraagtypering (ZVT)
  Vanaf 1 januari 2022 moet bij de start van de behandelfase van een nieuwe patiënt, de zorgvraag getypeerd worden. Aan het eind van dit jaar introduceren wij een geïntegreerde ZVT module. Je kunt hiermee de verkorte en volledige HoNOS+ vragenlijst gebruiken om de zorgvraag van de patiënt te typeren volgens de geldende regelgeving.

Aandachtspunten voor jouw praktijk

Voor de implementatie van het nieuwe model is het belangrijk dat er ook aan de praktijkkant zaken worden voorbereid. Graag wijzen we je op een aantal aandachtspunten.

 • Beroepsgroepen en categorieën
  De ZPM tarieven zijn gebaseerd op de beroepsgroep die de prestatie levert.
  Weet jij voor jouw praktijk onder welke nieuwe beroepstitel je medewerkers vallen?
  Binnenkort kun je deze al in Incura vastleggen.
 • De setting
  Afhankelijk van de setting (zoals gedefinieerd in het Kwaliteitsstatuut GGZ) waarin je de behandeling biedt, wordt het tarief bepaald.
  Heb jij helder vanuit welke setting je behandelt? De factsheet over settings vindt je hier.
 • Het type consult
  In het ZPM wordt gewerkt met twee types van 1-op-1 consulten: Diagnostiek en Behandeling. Het onderscheid is (sterk) bepalend voor het tarief.
  Heb je al duidelijk hoe jouw huidige activiteiten aan deze prestaties gekoppeld moeten worden? De spelregels voor deze indeling vind je hier.
 • Registratie van indirecte tijd niet meer verplicht
  De nieuwe prestatiecodes zijn alleen aan de direct bestede tijd gekoppeld (de indirecte tijd is in het tarief opgenomen).
  Wat zijn voor jouw praktijk de consequenties als er geen indirecte tijd wordt geregistreerd? Of gebruikte je die informatie niet?
 • Zorgvraagtypering (ZVT): gratis trainingstool beschikbaar!
  Bij elke patiënt moet aan het begin van de behandeling en bij elke evaluatie de zorgvraag getypeerd worden. Dit gebeurt aan de hand van de HoNOS+ vragenlijst waaraan een algoritme is gekoppeld dat het zorgvraagtype berekent. Het is niet moeilijk, maar het kan belangrijk zijn om je voor te bereiden op de manier waarop en het moment wanneer je de vragenlijst wil invullen. Wij hebben inmiddels een trainingstool beschikbaar waarmee je kunt oefenen en simuleren in het typeren van de zorgvraag. Deze trainingstool kun je hier gratis en vrijblijvend bij ons aanvragen!
 • Voorbereiding op de jaarovergang
  Bij de jaarovergang moeten alle nog lopende DBC’s worden afgesloten. Zoals gemeld, kun je daarna verder werken onder je bestaande behandelepisodes. Alle behandeltrajecten die eerder afgesloten kunnen worden, scheelt je tijd bij de omzetting.
  Heb je al afspraken gemaakt voor 2022 die nog niet in het ZPM format zijn geregistreerd? Dan vragen wij je deze opnieuw in te voeren zodra Incura de juiste regelgeving voor je ondersteunt.

Deze informatie is ook naar alle Incura GGZ gebruikers per mailing verstuurd.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
 1. Systeembeheer

 2. Geplaatst
 3. Geüpdatet

Opmerkingen