Conversatie beginnen

ZPM nieuws update - nov 2021

ZPM nieuws update | november 21

ZPM nu zichtbaar in Incura!
Het is zover, de eerste release met nieuwe ZPM functionaliteit is beschikbaar! Met deze nieuwe release van Incura (Incura versie 4.114.0) kun je beginnen met het inplannen van afspraken voor 2022.

Nieuwe, toegevoegde functionaliteit
De volgende onderdelen zijn vanaf nu te vinden in Incura:

  • De agendavoering volgens het ZPM en het maken van individuele of groepsafspraken
  • Het registreren van een nieuwe aanmelding volgens het ZPM
  • Het afsluiten van de DBC’s en BGGZ-trajecten
  • Vastlegging van beroep, setting en nieuwe afspraaktypen
  • Inzage in de ZPM-codelijsten die voor de facturering van belang zijn

In de releasenotes behorend bij Incura versie 4.114.0, wordt beschreven hoe de functionaliteit werkt.

Codetabellen en instellingen
Om gebruik te maken van de nieuwe functionaliteit, is het nodig om eerst een aantal instellingen aan te passen zoals:

  • het definiëren van de beroepscategorieën van de behandelaars
  • het aanmaken van nieuwe afspraaktypen diagnostiek- of behandelconsult, groepsconsult of een overige prestatie
  • afspraken maken over wanneer welke setting van toepassing is (voor de vrijgevestigde praktijken is dat altijd dezelfde setting: S01 Ambulant Kwaliteitsstatuut Setting II).

Hoe je deze instellingen aanpast, staat ook in de releasenotes beschreven.

Medewerkers koppelen aan beroepscategorie
Van elke behandelaar die consulten kan registreren, leg je vast wat de beroepscategorie is. De factsheet over beroepscategorieën vind je hier.

In Incura doe je dit door bij de stamgegevens, naast de bestaande beroepscodes, ook de beroepscodes volgens het ZPM toe te voegen. Zie ook de releasenotes voor het instellen van de beroepscategorie.

De setting
De setting bepaalt in welke tariefgroep je valt en is nodig bij elk consult. Gelukkig kun je een standaardwaarde aangeven voor de setting van waaruit je werkt.
Voor de vrijgevestigden is dat altijd setting: S01 Ambulant Kwaliteitsstatuut Setting II. De factsheet vind je hier.

Het vastleggen van de standaard setting doe je bij de praktijkinstellingen. Zie ook de releasenotes voor het instellen van de standaard setting.

Het type consult
Het ZPM onderscheidt een aantal consult typen. De ZPM consulten definiëren zoals die voor jouw praktijk van belang zijn, doe je door nieuwe ZPM -afspraaktypen te maken. Je kunt dan ook kiezen of je in het afspraaktype nog een component indirecte tijd wil toevoegen of niet.
Het maken van nieuwe afspraaktypen doe je bij de globale instellingen. Zie ook de releasenotes voor het maken van afspraaktypen.

Inzage in codelijsten
Bij de stamgegevens in Incura zie je een weergave van de ZPM codetabellen, de basis voor het ZPM. De tabellen worden op diverse plekken gebruikt om de registratie in te richten en uit te voeren. Een deel van de codes zal ook terugkomen op de facturen in 2022. De codetabellen vind je onder de stamgegevens. Zie ook de releasenotes voor het bekijken van de codetabellen.

Afsluiten DBC's en BGGZ trajecten
Per 31 december 2021 moeten alle trajecten administratief afgesloten worden. Als de behandeling in 2022 doorloopt, wordt het traject afgesloten met afsluitreden “overgang naar ZPM”. Dan wordt dat behandeltraject automatisch voortgezet in 2022.
Zie ook de releasenotes voor het afsluiten van lopende behandeltrajecten.

Gratis trainingstool zorgvraagtypering (ZVT)
De functionaliteit om de zorgvraagtypering uit te voeren, komt binnen enkele weken beschikbaar in Incura. Zo kun je per 1 januari 2022 beginnen met de zorgvraag van je bestaande klanten te typeren. Wij hebben een simulatietool hiervoor ontwikkeld die je kunt aanvragen via deze link.

Inmiddels heeft de NZa ook een mooi oefeninstrument ontwikkeld, die kun je vinden via NZa zorgvraagtypering. Op die pagina vind je ook een overzicht van de NZa tarieven die per prestatie worden gehanteerd.

Declareren en factureren
Om uiteindelijk de geleverde prestatie te kunnen factureren, zijn met de nieuwe release, de belangrijkste basisgegevens beschikbaar. Aan de definitieve specificaties en realisatie daarvan wordt - landelijk - nog hard gewerkt door de verschillende ketenpartijen. Het uitsturen van de eerste factuur kan daarom nog even op zich laten wachten. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet om je ook bij het declareren zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Webinars ZPM in Incura
We organiseren een aantal praktische webinars over hoe je in Incura gebruik kunt maken van het nieuwe ZPM. Deze webinars zijn aanvullend op de releasenotes maar kunnen handig zijn om ook praktische tips en tricks te krijgen of vragen te stellen.
De data van de webinars zullen later bekend gemaakt worden zodra we deze definitief hebben vastgesteld. Maar hou je mailbox en deze ZPM informatiepagina in de gaten.

Deze informatie is ook naar alle Incura GGZ gebruikers per mailing verstuurd.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Patrick Balkenende

  2. Geplaatst

Opmerkingen