Conversatie beginnen

2021 - Releasenotes december, week 51 - Incura versie 4.116.0

Deze week zijn er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura, hieronder kunt u lezen welke aanpassingen dit zijn.

Alle disciplines

Bestanden uploaden vanuit het patiëntenportaal
Vanaf deze release 4.116.0 is de veelgevraagde wens gerealiseerd! Het is mogelijk voor patiënten om via hun portaal op mijntherapiedossier.nl bestanden te uploaden. Deze bestanden komen automatisch in de episode in Incura onder de node ‘bestanden’ te staan.

Ook handig om te weten is dat de patiënt zelf geen bestanden meer kan verwijderen nadat deze zijn geüpload.
Om de integriteit van onze software te waarborgen is de uploadlimiet op 500mb gezet voor zowel de behandelaars als de patiënten.

GGZ

Overzichten voor het Zorgprestatiemodel

In deze versie van Incura zijn drie overzichten toegevoegd die inzicht geven in uw registratie zoals die onder het ZPM ontstaat. Hieronder ziet u een opsomming:

  • Behandelepisodes ZPM: naast het al bestaande overzicht ‘behandelepisodes GGZ’ is nu ook dit overzicht toegevoegd. Het toont u episodes die actief zijn onder het ZPM, u heeft diverse mogelijkheden om hier een verdere selectie in te maken. Het overzicht toont u alle actuele kenmerken van de episode die voor het ZPM relevant zijn.
  • Afspraken ZPM: naast het al bestaande overzicht ‘Behandelingen’ is nu ook dit overzicht toegevoegd. In dit overzicht vindt u de gegevens over uw tijdsregistratie, zoals die in de oude systematiek beschikbaar was in het activiteitenoverzicht. Door het aanvinken van de optie ‘Prestaties’ wordt ook getoond welke zorgprestatiecode bij elke afspraak hoort.
  • Behandelingen: dit overzicht geeft een lijst van geselecteerde behandelingen en hun kenmerken. Ook hier heeft u diverse filter-opties om een specifieke selectie te maken.

U vindt de nieuwe overzichten in de Overzichten-module van Incura (Dashboard -> Overzichten), de rode kaders in onderstaande schermafbeelding laten zien waar ze verschijnen.
NB: om deze overzichten te tonen, moeten wel de juiste opties actief zijn in het Gebruikersbeheer! Zie hiervoor de volgende paragraaf.

Wat nu als ik deze overzichten niet zie verschijnen? (Gebruikersbeheer)

Om de bovenstaande overzichten te kunnen gebruiken moet u 2 zaken instellen:

  1. u moet toegang hebben tot het Overzichten-scherm van Incura. Dat betekent: in het Gebruikersbeheer staat voor u de optie ‘Overzichten beheerder’ geactiveerd. Zie het rode kader met nummer ‘1.’ in de onderstaande schermweergave.
  2. bij de optie ‘Overzichten beheerder’ hoort een detailscherm waarin exact wordt aangegeven welke overzichten voor een specifieke gebruiker zichtbaar worden gemaakt. In dit scherm kunnen nu dus ook de ZPM-overzichten worden aangevinkt. Zie de rode kaders met nummer ‘2.’ In onderstaande schermweergave.

NB: heeft u zelf geen toegang tot het Gebruikersbeheer van Incura? Vraag dan de Incura-beheerder in uw praktijk om dit voor u beschikbaar te maken.

Afspraak plannen met dubbelklik
Incura bevat al lange tijd de mogelijkheid om met een dubbelklik in de agenda een afspraak te plannen. Deze functionaliteit is nu ook bruikbaar voor het ZPM. Het standaard afspraaktype ZPM stelt u in  de Globale instellingen in de Agenda instellingen Algemeen in en per gebruiker in de Gebruikersinstellingen, onder de knop Instellingen rechtsboven in de agenda.

Hieronder ziet u de agenda met het scherm voor Gebruikersinstellingen. De nieuwe optie voor het standaard afspraaktype ZPM is gemarkeerd, de overige standaard afspraaktypes blijven als vanouds functioneren.

NB: maakt u gebruik van planperiodes (ook te vinden in de Gebruikersinstellingen)? En plant u een afspraak in zo’n planperiode? Dan geldt bij plannen met een dubbelklik niet het standaard afspraaktype dat hierboven wordt getoond, maar het afspraaktype dat specifiek voor de planperiode is aangewezen. Zo kunt u snel het juiste afspraaktype plannen in vast gedefinieerde tijdvakken.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Patrick Balkenende

  2. Geplaatst

Opmerkingen