Conversatie beginnen

JGGZ Overstap berichtenstandaard iJw versie 3.0 naar versie 3.1

Overstap berichtenstandaard iJw versie 3.0 naar versie 3.1

Binnenkort vindt opnieuw een upgrade plaats van de standaard voor het berichtenverkeer in de jeugdhulp. We gaan daarbij van versie iJW3.0 naar versie iJW3.1. Deze upgrade zorgt er onder meer voor dat een Verzoek om Toewijzing (VOT) of een Verzoek om Wijziging (VOW) dezelfde mogelijkheden biedt als een toewijzing. Een volledige beschrijving van de inhoud van de nieuwe versie vind je in het document ‘Functionele uitwerking iWMO3.1 en iJW3.1’.

De nieuwe versie iJW3.1 gaat in op maandag 4 april 2022 om 13:00u. De invoering van de upgrade vindt zoals gebruikelijk plaats als big bang, dat wil zeggen: alle betrokken partijen nemen gelijktijdig de nieuwe versie in gebruik. Door deze aanpak zal er ook dit jaar sprake zijn van een freeze-periode, waarin het berichtenverkeer in fases wordt stilgelegd. In die periode wordt onderhoud uitgevoerd aan de landelijke infrastructuur. Dit jaar betreft het de periode tussen woensdag 23 maart 2022 en maandag 4 april 2022.

Het verloop van de freeze-periode ligt vast in een landelijk draaiboek dat door het Zorginstituut Nederland is gepubliceerd. Uiteraard wordt dit draaiboek ook door Incura gevolgd. Onderstaand schema geeft aan vanaf welke periode het berichtenverkeer niet meer mogelijk is en er binnen Incura geen berichten kunnen worden verwerkt of verzonden:

Datum
Tijdstip
Soort bericht
Woensdag 23 maart 2022
23.00 uur
Declaraties (JW323) kunnen niet meer worden verstuurd door zorgaanbieders
Woensdag 30 maart 2022
17.00 uur
VOT, VOW, Start en Stop (resp. JW315, JW317, JW305 en JW307) kunnen niet meer worden verstuurd door zorgaanbieders.
Toewijzingen en antwoordberichten op VOT/VOW (JW301 en JW319) kunnen niet meer worden verstuurd door gemeenten.
Donderdag 31 maart 2022
13.00 uur
Ontvangstbevestigingen en retourinformatie (JW 306, JW308, JW318 en JW325) kunnen niet meer worden verzonden door gemeenten.
Ontvangstbevestigingen (JW302 en JW320) kunnen niet meer worden verstuurd door zorgaanbieders.
Vanaf dit moment worden geen nieuwe berichten meer aangemaakt door gemeenten of zorgaanbieders.
Donderdag 31 maart 2022
23.00 uur
Alle berichten die op het portaal van Vecozo staan, zijn ingelezen in de systemen
Maandag 4 april 2022
13:00
Het volledige berichtenverkeer wordt beschikbaar gesteld onder versie iJW3.1

NB: de genoemde freeze-periode betreft uitsluitend de Jeugdhulp, tijdens deze periode gelden er géén aanvullende beperkingen voor de Volwassenen GGZ!

Uitfasering oude declaratieberichten JW303/304

Parallel aan de invoering van iJW3.1 zal de oude declaratiestandaard JW303, met bijbehorend retourbericht JW304, uitgefaseerd worden. Dit betreft declaraties over periodes vóór 1-1-2021. In principe vervalt de standaard per 1 maart 2022, de technische keten wordt per 31 maart 2022 opgeheven. Voor deze uitfasering heeft Zorginstituut Nederland een separaat landelijk draaiboek gepubliceerd, maar de mijlpalen zijn ook opgenomen in het draaiboek voor de migratie naar iJW3.1.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Patrick Balkenende

  2. Geplaatst

Opmerkingen