Conversatie beginnen

Veilige aanlevering gegevens aan de Landelijke Database Fysiotherapie.

Binnen de beroepsgroep Fysiotherapie is onrust ontstaan over het veilig kunnen aanleveren van gegevens aan de LDF (landelijke database Fysiotherapie). Sinds februari 2022 worden namelijk aan de LDF een aantal aanvullende gegevens aangeleverd (waaronder de postcode van de patiënt). Dit zijn privacygevoelige gegevens. De vraag was hoe je als praktijk deze verplichte aanlevering op een veilig manier kunt doen.

Om te zorgen dat de aanlevering aan de LDF veilig plaatsvindt, is -landelijk- geregeld dat een Zorg-ttp (trusted third party) de gegevens op een veilige manier ontvangt vanuit het EPD (Elektronische patiëntdossiers), om vervolgens die gegevens geanonimiseerd door te sturen naar de LDF. Mediquest is zo’n Zorg-ttp.

Het EPD van Incura maakt al langer gebruik van aanlevering via Mediquest vanwege eerdere aanlevering aan de LDO en LDF (Landelijke database Oefentherapie en Fysiotherapie). Daarmee is, voor gebruikers van het Incura EPD, de aanlevering aan de LDF van het begin af aan al veilig geweest. En dat blijft zo!

We hopen hiermee eventuele onduidelijkheid en onrust op dit vlak weggenomen te hebben.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Patrick Balkenende

  2. Geplaatst

Opmerkingen