Conversatie beginnen

ZPM nieuws update - dec 2021

Geïntegreerde ZVT module beschikbaar!

De zorgvraagtypering met de korte, ofwel de dynamische HoNOS+ vragenlijst, en de volledige vragenlijst, zijn nu beschikbaar. Ruim op tijd om vanaf januari 2022 bij alle cliënten de verplichte zorgvraagtypering uit te voeren.

Declaraties voorbereid
Het nieuwe formulier Zorgprestatiemodel is uitgebreid met nieuwe velden waaronder:

 • de verwijsgegevens
 • informatie over wie de regiebehandelaar is
 • het kunnen toevoegen van de DSM5 code
 • het eventuele Basis GGZ profiel
 • de zorglabels

Dit formulier vervangt het voormalige BGGZ en SGGZ formulier en maakt de registratie van je episode als ZPM zorgtraject volledig. Hiermee is er weer een extra stap gezet om te kunnen declareren vanuit het ZPM.

In de nieuwste releasenotes vind je informatie over:

 1. het nieuwe ZPM formulier
 2. de functionaliteit voor de zorgvraagtypering
 3. het afsluiten van de DBC’s

Zorgvraagtypering (ZVT)

Bij elke cliënt moet bij de start van de behandeling het zorgvraagtype vastgesteld worden. Dit doe je door de HoNOS+ vragenlijst in te vullen voor die cliënt. Je kunt kiezen om de volledige vragenlijst of een verkorte (de dynamische) vragenlijst in te vullen. Aan het eind levert het ingebouwde algoritme een voorstel voor het zorgvraagtype. Je kunt van het advies afwijken en een eigen zorgvraagtypering kiezen.

Het kan verstandig zijn om de documentatie goed te bestuderen over hoe je (inhoudelijk) dient om te gaan met de zorgvraagtypering. Deze documentatie is te vinden op de website van ZPM.

Afsluiten DBC's en BGGZ trajecten

We krijgen veel vragen over het afsluiten van de DBC’s en de trajecten.

 • Trajecten die dit jaar eindigen, sluit je op de gewone manier af;
 • Behandeltrajecten die doorlopen in 2022, sluit je financieel af met de afsluitreden: 22 overgang naar Zorgprestatiemodel.

Al deze afgesloten trajecten factureer je op de gewone manier. Je krijgt dan de tijd die je tot dan toe hebt besteed, vergoed. Bij toepassing van afsluitreden 22 voor de BGGZ toont Incura automatisch het BGGZ-product dat volgens de NZa-overgangsregeling van toepassing is.

Trajecten die met genoemde code 22 (overgang naar Zorgprestatiemodel) zijn afgesloten, worden in Incura automatisch voortgezet als ZPM zorgtraject. Je hoeft dus voor doorlopende trajecten géén nieuwe episodes aan te maken! We hebben in de nieuwe versie van Incura rapportages aangepast om snel te kunnen zien welke trajecten nog openstaan en hierop actie te ondernemen.

Zie voor meer informatie de releasenotes voor Incura versie 4.115.0.

Webinars Introductie ZPM in Incura

Begin december hebben de eerste webinars over het Zorgprestatiemodel plaats gevonden. Zo'n 300 mensen hebben deelgenomen. Uit de vragen die tijdens deze webinars zijn gesteld, komt een aantal onderwerpen steeds terug. Een samenvatting van deze vragen en de antwoorden, kun je binnenkort op onze ZPM informatiepagina vinden. Op veel vragen is het antwoord al te vinden op deze ZPM informatiepagina.

Het webinar is nu ook terug te kijken!
De link naar de video van het webinar vind je hier. De presentatie die tijdens het webinar is gegeven, kun je vinden op de ZPM informatiepagina.
Het was mooi om positieve reacties te krijgen over hoe we in Incura het ZPM faciliteren. Met name ook over de beschikbaarheid en werking van de Zorgvraagtyperingsmodule.

Veelgestelde vragen over ZPM

Diverse vragen die tijdens het webinar zijn gesteld, lichten we hier vast toe.

Verschillende “hoe doe je dat in Incura?" vragen zoals: groepsconsulten aanmaken, koppelen van beroepscategorie aan medewerkers en ZPM-afspraaktypen inrichten. Informatie over deze onderwerpen is in de releasenotes te vinden.

Facturatie in het ZPM en Incura

Veel vragen gaan ook over de facturatie in het ZPM en Incura. Wat de facturatie betreft kunnen we zeggen dat we (vrijwel) alle gegevens die nodig zijn om de factuur op te stellen, in Incura al beschikbaar hebben. We werken nu nog aan het goed inrichten van het facturatieproces en de daarbij horende validatieregels.

Hiervoor zijn we afhankelijk van de regelgeving en ontwerprichtlijnen die vanuit het landelijke ZPM-programma nog steeds niet definitief zijn verklaard. Wij gaan ervan uit dat je per 1 april 2022 kunt factureren vanuit Incura (als de verzekeraar daar ook klaar voor is).

Nieuws van Zilveren Kruis

Zorgkantoor Zilveren Kruis heeft een nieuwsbrief gestuurd met een aantal afspraken over de vernieuwde verwijsafspraken en over de thema’s waarop volgend jaar door de verzekeraars gecontroleerd kan worden. Denk hierbij aan het volgende:

 • het juiste gebruik van het hoge en het lage tarief voor psychiaters
 • het consult wordt geregistreerd op de naam van de uitvoerder
 • elke behandelaar die factureert de eigen AGB-code op de factuur zet
 • geen indirecte tijd wordt besteed als de cliënt nog aanwezig is en het consult nog loopt

Het is goed om te weten dat dit mogelijk ook voor andere verzekeraars belangrijke controle eisen zijn.

Deze informatie is ook naar alle Incura GGZ gebruikers per mailing verstuurd.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
 1. Patrick Balkenende

 2. Geplaatst

Opmerkingen