Conversatie beginnen

ZPM nieuws update - jan 2022

Het nieuwe ZPM is een feit!

Per 1 januari is het tijdperk van de DBC’s afgesloten en verloopt de bekostiging van de GGZ-zorg via het Zorgprestatiemodel. Je declareert diagnostiek, behandeling of overige consulten tegen een tarief dat afhankelijk is van de setting waarin je behandelt, je beroep en de directe tijd. Per cliënt bepaal je na de diagnostiekfase en bij logische evaluatiemomenten het zorgvraagtype wat op dat moment voor de cliënt van toepassing is. Dit is wat het ZPM inhoudt. Al zijn er natuurlijk wel een aantal aanvullende spelregels.

Binnen Incura werkt het zo: als je eenmaal de praktijkinstellingen hebt ingesteld, hoef je alleen nog maar de afspraken in de agenda te zetten en de zorgvraagtypering per cliënt te bepalen. Daarmee heb je, samen met de waardes op het formulier Zorgprestatiemodel, de basisinformatie voor de declaratie beschikbaar. 

Doorontwikkeling van het ZPM

Is het ZPM in Incura dan nu af?
Dat is natuurlijk niet hoe wij erover denken. In ruim 15 jaar zijn de functies in Incura rondom DBC’s en BGGZ-trajecten continu aangepast en verbeterd. En dat proces start nu voor het ZPM deels opnieuw. We werken dus gewoon door aan de verbeterpunten die wij met jou weten aan te wijzen. Blijf je wensen dus vooral melden!

Naast het bovenstaande zijn er uiteraard ZPM-gerelateerde functies die je nog van ons tegoed hebt. De declaraties zullen uiterlijk per 1 april (maar zo mogelijk eerder) worden opgeleverd. Dat betreft declaraties gericht aan verzekeraars via VECOZO, maar ook restitutienota’s en declaraties via een servicebureau.

Verder zal halverwege dit jaar de verplichte gegevensaanlevering voor de zorgvraagtypering verschijnen.
Ook zullen we natuurlijk nog de cockpit-weergave voor je aanpassen en komen er aanvullende mogelijkheden in de overzichten. De registratie voor het ZPM is nu volop bezig dus bieden we meer mogelijkheden om deze registratie te overzien.

Nieuws vanuit het ZPM programma

DIS aanlevering vervalt
De verplichte aanlevering van je declaratiegegevens aan de NZa, de zogenaamde DIS aanlevering, vervalt met het nieuwe ZPM. De NZa ontvangt die gegevens nu direct van de zorgverzekeraar op basis van wat je bij de verzekeraar hebt gedeclareerd. Wel zal later een verplichte gegevensaanlevering ontstaan voor gegevens over de zorgvraagtypering.

Regeling over AGB codes 
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt voor beroepsgroepen die geen BIG-registratie hebben (en dus niet automatisch een AGB-code), maar wel prestaties willen registreren en hoe die dat kunnen vermelden op de factuur. Zie ook de ZPM nieuws pagina over de nieuwe regeling en beoordeel of die ook op jou van toepassing is. In Incura is gefaciliteerd dat de generieke code correct in de declaratie wordt vermeld, op basis van de beroepen die je voor je behandelaars registreert.

Verrekening onderlinge dienstverlening
Als je een andere zorgverlener, van buiten je praktijk,  vraagt om een consult uit te voeren bij een cliënt, dan zijn daar afspraken over vastgelegd in de factsheet Onderlinge dienstverlening. Onduidelijk was hoe je de kosten die je collega bij je declareert, weer door kunt berekenen.
Ons antwoord op deze vraag daarover is: de aanvragende zorgverlener registreert de uitvoerende behandelaar als medewerker en biedt deze een eigen agenda binnen de (aanvragende) praktijk. Vervolgens wordt in die agenda een prestatie met de beroepscode en de AGB-code van de uitvoerende zorgverlener geregistreerd, maar wel met de setting van je eigen praktijk. 

Belangrijk! Incura releasenotes

In de recente releasenotes, behorend bij Incura versie 4.118.0, vind je informatie over een probleem dat kan voorkomen bij afspraken die ingepland zijn en ‘te snel’ zijn opgeslagen. Het kan zijn dat er op dat moment geen prestatiecode is toegevoegd. Bij de facturatie kan er dan geen tarief vastgesteld worden. Het is belangrijk dat je controleert of dit bij de door jou ingeplande afspraken ook voorkomt. De werkwijze voor de controle is beschreven in deze releasenotes.

In de releasenotes is ook beschreven wat je kunt doen als tijdens het behandeltraject blijkt dat de setting is gewijzigd. Incura kan automatisch de consequenties hiervan doorberekenen.

Informatieronde langs diverse Incura klanten

Bij een aantal praktijken zijn we op bezoek geweest om nadere informatie te geven over het ZPM en te horen wat nu en de komende tijd de belangrijkste vraagstukken zijn. Dit zijn een paar bevindingen:

  1. Het inrichten van de praktijk om te kunnen werken volgens het ZPM lukt vrij goed.
  2. Praktijken hebben veel vragen over hoe ze greep kunnen houden op het totaal aantal behandelingen en de behandelduur. Met het wegvallen van de DBC’s en B-GGZ trajecten ontbreekt ook een richtinggevend kader. 
  3. Ook zijn er verschillende vragen over hoe de praktijk zicht kan houden op de gerealiseerde en verwachtte omzet in relatie tot de afspraken die er zijn gemaakt met de verzekeraars. 
  4. Als het gaat over de zorgvraagtypering is er vaak gevraagd hoe de regiebehandelaar de verantwoordelijkheid die hij/zij heeft, kan invullen bij het vaststellen van het definitieve zorgvraagtype. 
  5. Datum waarop facturatie vanuit Incura mogelijk is; uiterlijk 1 april (maar waarschijnlijk eerder). 

Om dit soort vraagstukken mee te kunnen faciliteren, gaan we verder met de ontwikkeling van de BI-tool Incura Focus. Mocht je belangstelling hebben om met een groep geïnteresseerde Incura-gebruikers deze vragen en de mogelijke oplossingen te bespreken, dan kun je dat per mail doorgeven aan Dirk Grijns, één van de Product Managers GGZ. 

Webinars Introductie ZPM in Incura

Begin december vorig jaar hebben we een webinar gehouden over het nieuwe ZPM. Dit gaat over de praktijkinstellingen en het uitvoeren van de zorgvraagtypering.

Deze informatie is ook naar alle Incura GGZ gebruikers per mailing verstuurd.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Patrick Balkenende

  2. Geplaatst

Opmerkingen