Conversatie beginnen

ZPM nieuws update - maart 2022

Facturatie
Ons ontwikkelteam is bezig met de laatste loodjes om de facturatie mogelijk te maken. Op 1 april 2022 zal het mogelijk zijn om:
 • facturen via Vecozo berichtenverkeer te versturen;
 • handmatige ‘papieren’ restitutie facturen te maken;
 • te factureren via een factoring maatschappij.
Het facturatieproces zelf is niet veel veranderd met wat je gewend bent. We zijn nu in de afrondende fase om alle controle- en validatieregels waar een factuur aan moet voldoen te ontwikkelen, zodat je als behandelaar zo min mogelijk zelf hoeft te controleren. Wat echter wél is veranderd, is een aantal inrichtingsstappen die je ter voorbereiding gedaan moet hebben om te kunnen factureren.

NB: mocht je toevallig geïnteresseerd zijn in de specificaties waar een factuur aan moet voldoen, dan kan je op de ZPM pagina over dit onderwerp de generieke declaratie standaard inzien.
Voorbereiding facturatie

Hieronder vind je het stappenplan om je voor te bereiden op de ZPM facturatie. Het is belangrijk dat je al deze stappen hebt uitgevoerd voordat je op 1 april kan beginnen met factureren.
 1. Tarieven en contracten: als vanouds de eerste stap van het jaarwerk voor Volwassenen GGZ. Registreer al je tarieflijsten en bij gecontracteerde concerns de contracten met eventueel ook een omzetplafond. Meer informatie vind je in de handleiding Jaarwerk GGZ (klik hier).
 2. Verzekeringsgegevens (COV): gebruik stap 3 van het jaarwerk om de actuele verzekeringsgegevens van je patiënten te vinden en te registreren. Meer details over deze stap vind je in de handleiding  Jaarwerk GGZ (klik hier).
 3. Overeenkomsten: nu staat alles klaar voor het aanmaken van de overeenkomsten. In de overeenkomst bepaal je per dossier welke prestatiecode aan welke debiteur gefactureerd wordt. Voor ‘Buiten GGZ’ is dit een vertrouwd concept binnen Incura, maar mogelijk nieuw voor jou. Daarom vertellen we je graag meer over de overeenkomsten in deze handleiding (klik hier). Je kan ze eenvoudig aan alle actieve dossiers toevoegen met stap 5 van het Jaarwerk GGZ.
 4. Privacy bezwaar: niet veranderd is de mogelijkheid dat de patiënt een privacyverklaring afgeeft. Dit bepaalt welke gegevens op de factuur getoond worden. Op de episodeschermen vind je het veld ‘Privacyverklaring aanwezig’, zet deze op ‘Ja’ voor de patiënten waarvoor je een privacyverklaring hebt! NB: per 1 januari 2022 is het voldoende de privacy verklaringen op verzoek te kunnen tonen. Deze hoeven niet meer aan de verzekeraar aangeleverd te worden.
 5. Controle ontbrekende prestatiecodes: in de eerste weken dat je nieuwe ZPM afspraken in de agenda kon maken, kon het voorkomen dat de bijhorende prestatiecode niet goed werd opgeslagen. Voor de facturatie is die code essentieel. Eerder hebben we in deze releasenotes (klik hier) een instructie gegeven (zie de bijlage), over hoe je dat kan constateren en hoe het is te herstellen. Voor een goede facturatie is het erg belangrijk om die controle (mogelijk opnieuw) te doen.
 6. Zorglabels: Zorglabels zijn met het ZPM geïntroduceerd om extra informatie aan de prestatie te koppelen. Bijvoorbeeld als een behandeling al onder de oude bekostiging is gestart. In de factsheet (klik hier) over dit onderwerp zie je wanneer je welk zorglabel moet gebruiken.
 7. Ter voorbereiding op de facturatie zullen wij in Incura, op basis van de bij ons bekende informatie, eenmalig een voorstel doen voor het zorglabel (N01, N02 en N03). Vanaf het moment dat de eerste factuur is uitgegaan wordt van je verwacht dat je zelf -in het ZPM-formulier- registreert welk zorglabel van toepassing is. Zie eventueel voor deze afspraak de eerdere brief (klik hier) over het ‘Minimal Viable Product’. Het door ons voorgestelde zorglabel is gebaseerd op de regiebehandelaar die voor ZPM is geregistreerd. Afwijkingen kunnen optreden indien veranderingen in de regiebehandelaar hebben plaatsgevonden, in dat geval kan je het voorgestelde zorglabel aanpassen of verwijderen. 
Vragen vanuit Customer Support
Bij customer support komen veel vragen binnen, die gaan over hoe je als behandelaar met het ZPM om moet gaan. Voor veel vragen zijn de antwoorden te vinden op onze support-pagina (klik hier) bij de eerdere nieuwsbrieven en releasenotes.
 
Correct werken met Groepsafspraken

Een ZPM-groepsafspraak is een consult waarbij minimaal twee cliënten en één of meer behandelaren aanwezig zijn.

Om groepsafspraken in de agenda te gebruiken, maak je een ZPM afspraaktype aan waarbij de indicatie ‘Groepsafspraak’ is aangevinkt. In de agenda gebruik je dan dit afspraaktype, op het afspraakscherm kunnen deelnemende patiënten en behandelaren eenvoudig worden vastgelegd.

In tegenstelling tot de eerdere berekening van groepsconsulten, wordt niet meer de directe tijd verdeeld over aparte activiteiten per patiënt en behandelaar, maar wordt automatisch per patiënt en per behandelaar de bijhorende prestatiecode afgeleid.

De prestatiecodes voor een groepsconsult zijn gebaseerd op de beroepscode van de behandelaar en het aantal deelnemers in de groep. De prestatie wordt verrekend in eenheden van 30 minuten directe tijdsbesteding. Voor een groepssessie van een uur worden dus twee eenheden van 30 minuten van die prestatiecodes in rekening gebracht. Bijvoorbeeld: een groepssessie van 1 uur met 6 patiënten en 2 behandelaars genereert 6x2=12 prestatiecodes, met aantal 2 (twee blokken van 30 minuten).
 
Vragen over groepsafspraken
Hieronder gaan we in op een aantal vragen die we over groepsafspraken hebben ontvangen:
 1. Hoe registreer ik een groepsafspraak voor een multidisciplinair overleg met meerdere collega’s over één patiënt? Hierbij kan de patient zelf wel of niet fysiek aanwezig zijn.
  • Als de patiënt er niet bij is, kan er alleen voor de setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II een overige prestatiecode OV0007 of OV0008 gedeclareerd worden. Maar daar gelden specifieke regels voor. De LVVP heeft op 10 maart, een nieuwe versie van het artikel over intercollegiaal overleg gepubliceerd met een ruimere uitleg prestatie intercollegiaal overleg (klik hier). Het eerdere artikel Intercollegiaal overleg voor vrijgevestigden (klik hier) is daarmee niet meer van toepassing.
  • Als de patiënt er wel bij is, is er sprake van een consult en kan het als een consult worden gedeclareerd.
 2. Hoe maak ik een groepsafspraak als ik gezamenlijke groepsconsulten doe met een collega behandelaar -die een eigen praktijk heeft en apart declareert- waarin ook de patiënten van mijn collega behandelaar aanwezig zijn ?
  • Dan maak je ieder als behandelaar in je eigen agenda een groepsconsult aan voor het aantal patiënten wat uit jouw praktijk deelneemt, voor de tijdsduur dat de patiënt ook daadwerkelijk bij de groepssessie aanwezig is.
 3. Hoe maak ik een groepsafspraak als een deel van groepsdeelnemers niet als patiënt is ingeschreven, maar wel deelneemt aan de groep, waarbij eventuele facturatie van hun deelname buiten ZPM (en mogelijk buiten Incura) om gaat?
  • Dit zal weinig voorkomen en is vooralsnog nog niet gefaciliteerd om apart te registreren.
Vragen over het aanmaken van de tarieflijsten.
Er komen verschillende vragen bij ons binnen over verzekeraars die per prestatie een eigen tarief hanteren. De vraag is of de tabel met die tarieven eenvoudig is in te lezen voor jouw praktijk. Helaas hebben we geen mogelijkheid om per praktijk aparte tarieftabellen in te lezen.

Om te voorkomen dat je handmatig de tarieven van de gehele lijst prestaties gaat invoeren, is het handig om eerst een selectie te maken van de prestaties die je regelmatig gebruikt.

Een manier om te achterhalen welke prestaties je recent hebt gebruikt is door het overzicht Behandelingen te gebruiken. In het overzicht groepeer je dan op prestatiecode (sleep het veldje naar boven toe, waardoor je een groepering maakt), vervolgens zie je hoe vaak je welke prestatie hebt gebruikt.

Van eventuele prestaties die je later nieuw toevoegt zal je in het facturatie-validatieproces een melding krijgen dat het tarief ontbreekt. Op dat moment kan je dat tarief alsnog toevoegen.
Tarieflijsten binnen de overeenkomst
Bij vastleggen van de tarieven voor facturatie aan patiënt gebruikt Incura een verdeling in 2 soorten tarieflijsten:
 1. tarieflijsten met ZPM codes voor restitutie
 2. tarieflijsten met ‘vrije’ codes (de zogenaamde Buiten GGZ). NB: gebruik om verwarring te voorkomen op deze tarieflijsten géén codes die overeenkomen met een ZPM prestatiecode!
Bij het aanmaken van een overeenkomst wordt standaard 1 regel aangemaakt voor facturatie aan patiënt. Op deze regel kan maar 1 tarieflijst gekozen worden, dus maar 1 van bovenstaande soorten wordt standaard in de overeenkomst benoemd. Als beide soorten tarieflijsten nodig zijn in een episode (bijvoorbeeld: een combinatie van restitutie en gebruik van verzuimfacturen) dan is handmatig toevoegen van een overeenkomstregel nodig.
Welke tarieflijst wordt nu gekozen voor die ene patiëntregel op een zojuist aangemaakte overeenkomst? Deze kan uit beide genoemde soorten afkomstig zijn. Er wordt een willekeurige keuze gemaakt uit de actieve tarieflijsten waarin tarieven voor het actuele jaar zichtbaar zijn. En uiteraard moet die tarieflijst gedefinieerd zijn voor gebruik bij debiteurtype ‘Patiënt’.
TIP: we adviseren om in de naam van de tarieflijst te vermelden bij welke soort tarieflijst deze hoort. Dus bijvoorbeeld: ‘Tarieflijst Patiënt Restitutie’ en ‘Tarieflijst Patiënt Buiten GGZ’. Hiermee ziet u in de overeenkomst direct welke groep prestatiecodes is benoemd, en welke overeenkomstregel mogelijk nog moet worden toegevoegd.
 

 

Deze informatie is ook naar alle Incura GGZ gebruikers per mailing (klik hier) verstuurd.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
 1. Patrick Balkenende

 2. Geplaatst

Opmerkingen