Conversatie beginnen

Handleiding: GGZ Overeenkomsten

Bij vastleggen van de tarieven voor facturatie aan patiënt gebruikt Incura een verdeling in 2 soorten tarieflijsten:

  1. tarieflijsten met ZPM codes voor restitutie
  2. tarieflijsten met ‘vrije’ codes (de zogenaamde Buiten GGZ). NB: gebruik om verwarring te voorkomen op deze tarieflijsten géén codes die overeenkomen met een ZPM prestatiecode!

Bij het aanmaken van een overeenkomst wordt standaard 1 regel aangemaakt voor facturatie aan patiënt. Op deze regel kan maar 1 tarieflijst gekozen worden, dus maar 1 van bovenstaande soorten wordt standaard in de overeenkomst benoemd. Als beide soorten tarieflijsten nodig zijn in een episode (bijvoorbeeld: een combinatie van restitutie en gebruik van verzuimfacturen) dan is handmatig toevoegen van een overeenkomstregel nodig.

Welke tarieflijst wordt nu gekozen voor die ene patiëntregel op een zojuist aangemaakte overeenkomst? Deze kan uit beide genoemde soorten afkomstig zijn. Er wordt een willekeurige keuze gemaakt uit de actieve tarieflijsten waarin tarieven voor het actuele jaar zichtbaar zijn. En uiteraard moet die tarieflijst gedefinieerd zijn voor gebruik bij debiteurtype ‘Patiënt’.

TIP: we adviseren om in de naam van de tarieflijst te vermelden bij welke soort tarieflijst deze hoort. Dus bijvoorbeeld: ‘Tarieflijst Patiënt Restitutie’ en ‘Tarieflijst Patiënt Buiten GGZ’. Hiermee ziet u in de overeenkomst direct welke groep prestatiecodes is benoemd, en welke overeenkomstregel mogelijk nog moet worden toegevoegd.

 

F25GGZ_Overeenkomsten_v1.0.pdf

  1. 1165 KB
  2. Bekijken
  3. Downloaden
Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Patrick Balkenende

  2. Geplaatst

Opmerkingen