RSS feed
Nieuws
Jul
2
Geplaatst door Support1 Incura-Abakus op 02 juli 2020 02:17 PM

De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens is gedeeltelijk al per 1 juli 2017 in werking getreden, deels is dit gebeurd per 1 juli 2020. De bepalingen van deze wet zijn opgenomen in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (kortweg: Wabvpz). Die laatste wet vervangt de eerdere Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.


In onze eerdere communicatie noemden we al dat de ‘Wet cliëntenrechten’ al sinds 2017 geldt. Toen werd er een aantal zaken uitgesteld door de complexiteit en administratieve last voor de zorgverlener. Deze zaken zijn nu alsnog per 1 juli dit jaar van kracht. De wet geeft aan dat de cliënten recht hebben op “elektronische inzage” in hun dossier en op een “elektronisch afschrift” hiervan. Ook dient u in het dossier een uitgebreide logging bij te houden over wie, wanneer in welk dossier toegang heeft gehad.


Incura voldeed in principe al eerder aan deze wetgeving. De logging houdt Incura op dit moment al bij onder het kopje ‘Dossiertoegang’ in de episode. Het meekijken op de monitor bij de therapeut is voor de elektronische inzage juridisch gezien ook voldoende. Voor een elektronisch afschrift kunt u met de Correspondentiemodule een document genereren en deze op een veilige manier aan uw patiënt overdragen. Toch wil Incura het voor de therapeut nog makkelijker maken!


Wij maken vanaf Incura versie 4.86.0 het sjabloon ‘Dossierweergave’ beschikbaar voor al onze klanten. Dit sjabloon bevat alle samenvoegvelden van het dossier voor alle disciplines.
In het patiëntdossier / de behandelepisode selecteert u het sjabloon 'Dossierweergave' onder 'Correspondentie'. De disciplines die niet van toepassing zijn kunt u verwijderen. Via het Patiëntenportaal maakt u het zichtbaar voor de patiënt.
Het standaard sjabloon vindt u via Stamgegevens > Correspondentie > Sjablonen.