Conversatie beginnen

Handleidingen

 • Jaarwerk 2019 - Incura Volwassenen GGZ

  Het jaarwerk 2019 is week 2 beschikbaar geworden voor Volwassenen GGZ. Goed om te weten is dat Incura een helder onderscheid maakt tussen de jaarwerk-functies voor de Volwassenen GGZ en de Jeugd GGZ. ...

 • Jaarwerk 2019 - Incura Jeugd GGZ

  In week 1 in 2019 is het Jaarwerk 2019 voor Jeugd GGZ beschikbaar gekomen in Incura. De bijbehorende handleiding vindt u onderaan deze pagina. Voor meer uitleg en toelichting kunt u zich ook aanmelden...

 • Handleiding: Facturatie Jeugd GGZ

  Handleiding: Facturatie JGGZ trajecten facturatie, Jeugd GGZ, trajecten, JGGZ...

 • Handleiding Afsluiten Kind en Jeugd 2017

  Handleiding Afsluiten Kind en Jeugd 2017  tags: kenj, kind, jeugd, ggz, type, wizard, wizzard...

 • Handleiding GGZ Pilot

  Handleiding GGZ Pilot tags: pilot, clustermodel, clustertool, zct, onderhanden, werk, doorontwikkeling, productstructuur, zorgclustermodel, locatiecode, gebruikersnaam, aanlevering, zorgclustertool, z...

 • Handleiding GGZ Gemeente labeling

  Handleiding: GGZ Gemeente labeling tags: gemeente labeling, koppeling, naw, postcode, huisnummer, patientenpopulatie, ggz, traject, trajectscherm, debiteur...

 • Handleiding SVR/SBG-aanlevering

  Handleiding SVR/SBG-aanlevering tags: licentiesleutel, AGB, regiebehandelaar, rom, aanleveringen, extra, gegevens, valideren, zorgdomein, opleidingsniveau, leefsituatie, q4, opt-in, opt-out, vrijgeves...

 • Handleiding: Deelfacturatie Jeugd GGZ

  Handleiding: Deelfacturatie Jeugd GGZ tags: gemeente, gemeenten, jw303, 303, basisgegevens, productcode, productcodes, wmo, jeugdwet, landelijke, verwijsindex, jeugdbehandelingen, ambulante, jeugdhulp...

 • Handleiding: GGZ Patiëntdossier

  Handleiding: Patiëntdossier tags: patientendossier, patientdossier, patient, dossier, persoonsgegevens, verzekeringen, trajecten, zorgpad, behandeljournaal, journaalnotitie, formulieren, correspondent...

 • Handleiding: Berichtenverkeer VECOZO

  Handleiding: Berichtenverkeer VECOZO tags: jeugdwet, berichtenverkeer, jeugd ggz, standaarden, versleuteld, gemeente, gemeenten, retourinformatie, bericht, beschikkingen, beschikking, toewijzing, toew...